Podd #3 | Biskopens avkragning

I veckans poddavsnitt får vi lyssna in Nanette, Karolina och Görans diskussioner om biskopens avkragning. Vad hände egentligen med biskopens avkragning? Hur hanterade Svenska kyrkan situationen och hur kan avkragning kopplas till läkarlicens och körkort? Det mediepåslag som situationen fick skapade många rubriker och Svenska kyrkan står nu med en biskop utan möjlighet att utföra…

Vår nya kollega – John Björklöf Werner

John kommer senast från Save by Solar där han var HR ansvarig och arbetade både operationellt och strategiskt – med ledarskapet, kulturen och organisationsfrågor. Han har byggt upp HR plattformen för företaget och varit med i resan från startup till idag 60–70 anställda. Vi är så glada att John nu har börjat i vårt interna konsultteam!…

Podd #2 | Begreppsförvirring

Egenanställningsföretag, plattformsföretag, frilans, egen firma, bemanning? Ett hav av olika företagsformer som skapar olika skyldigheter. Vart ligger arbetsgivaransvaret? Och vad är egentligen skillnaden mellan dessa? I veckans poddavsnitt går vi igenom begreppsförvirringen och hur företag ställs inför olika prövningar beroende på företagsform. I höstas fick en svensk domstol för första gången pröva arbetstagarbegreppet i förhållande…

Kosläpp på arbetsmarknaden

Från och med den 9 februari räknas inte längre Covid 19 som en allmänfarlig sjukdom. Detta är stort och kommer att få en enorm effekt på arbetsmarknaden. Redan under våren 2021 pratade vi på Sweden HR group om den förlösande effekt i samhället som kom av att smittspridningen av Covid 19 gick ner och att…

Vi är SaaS Nordic nya partner

Nu armkrokar vi med det högst aktuella nätverket SaaS Nordic. Vi ser fram emot att bidra till framgång hos Nordens mest framstående SaaS bolag genom att tillföra HR/People & Culture kompetens. Tack Daniel Nackovski & Thomas Sjöberg för ert värdefulla engagemang! Vill du outsourca din HR-funktion, behöver kompletterande kompetens och/eller resurser till ditt befintliga HR-team eller…

Podd #1 | Distansarbete

Vi fick fantastisk respons på vårt senaste webinar om arbetsgivarens möjligheter och skyldigheter vid frågor som uppstår under pandemin, som vi höll tillsammans med vår arbetsrättsadvokat Göran Smedberg. Det gav oss insikter att det finns ett behov av att få ta del av resonemang ur ett organisations/HR/people and culture perspektiv i kombo med arbetsrätt på…

Guide | People & Culture

Guide: People & Culture Sweden HR group har förmånen att jobba med många företag i stark tillväxt med fokus på de operativa och strategiska HR-frågorna, som ofta går under benämningen People & Culture. Vi kommer ofta in när företaget hunnit bli cirka 30 eller fler anställda och tillväxten och rekryteringen går då ofta i en…

Varmt välkommen 2022!

Osäkerhet, otydlighet och oro. Tre ord som jag tar med mig från 2021. Ett år där vi återigen eller kanske fortsatt – tvingats navigera i okända vatten och ta beslut i frågor utan tydliga regelverk eller praxis som rör vår personal och vår organisation. Det har varit ett år präglat av oförutsägbarhet och tvära kast.…

Vad är HR?

HR, eller Human Resource Management, är affärskritisk eftersom det innefattar allt från den vardagliga verksamheten till strategiska förändringsarbeten. HR vet vad som skapar produktivitet, innovation och förändringsvilja.  Professionella HR chefer har kompetens och vana att gå in med ett systemiskt perspektiv- att ha en övergripande bild av organisationens olika delar och intressen samt hur funktioner, processer och mål kan…