Att ta dig igenom en kris på företaget och/eller i organisationen kan vara som att testa dina ledarskapsförmågor. Antingen utmanar det dig att växa som ledare eller så finns risken att det underminerar din styrka. Men vad gör ledarskap under kriser så utmanande och vilka aspekter bör man ha i åtanke?

starkare ledare genom kriser

Företag kan utsättas för olika kriser, men generellt sett kan en kris uppstå till exempel när ett företag tappar kontrollen över situationen som kan påverka dess personal, tillgångar och/eller dess värden. En kris beskrivs ofta som en fara, men kan också enligt många vara en möjlighet för dig som ledare att växa och utvecklas genom att leda ditt team genom utmaningen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj är ett utmärkt exempel på detta.

 

Sedan krigets början i Ukraina har Zelenskyj stått inför fara och påtryckningar från omvärlden. Kriget i Ukraina skapade inte bara en kris för Zelenskyj, utan även en kris för både landet och omvärlden. Jag kan inte föreställa mig den press och mentala kamp som han tvingas och har tvingats utstå. Men i stället för att retirera och gömma sig från faran har Zelenskyj valt att agera. Han valde att stanna i Ukraina, göra sig synlig för sina landsmän och kommunicera med nationen dagligen. Han är ett inspirerande exempel på en ledare som sätter sig själv i förarsätet, i stället för att dra sig tillbaka.

 

Kriser testar dina gränser då utfallet är svårt att förutse.

 

Ledare behöver använda sina erfarenheter för att navigera genom osäkerhet, eftersom utfallet av en kris ofta är oförutsägbart. För att leda en organisation genom en kris måste man även hitta modet att fortsätta framåt och omfamna förändringen.

 

Oförutsägbarheten gör det svårt att skapa en strikt checklista för hur man ska agera, men det finns insikter och lärdomar som man kan ha med sig när en kris uppstår.

 

Här är några nyckelfaktorer att överväga:

 • Du som ledare sätter riktningen: I kriser är det extra viktigt att försöka skapa framtidstro, och i möjligaste mån även förutsägbarhet. Det är din uppgift som ledare att formulera och kommunicera vart ni som organisation är på väg, och förmedla de saker som ni faktiskt kan kontrollera och förutsäga.
 • Förstå krisens natur och omfattning: Att möta en kris kräver en djupgående förståelse av situationen och dess komplexitet. Genom att analysera och acceptera krisens natur kan man utveckla en mer effektiv strategi för att hantera den.
 • Sök stöd och samarbete: Som ledare är det avgörande att inte försöka lösa krisen ensam. I stället bör du aktivt söka stöd från andra inom organisationen eller från din omgivning. Genom samarbete och idéutbyte kan man utveckla bättre lösningar på svåra frågor och problem.Tips! När kriser uppstår som kräver kompetens som organisationen inte besitter är det viktigt att söka hjälp inom det aktuella och relevanta området.I en kris är det frestande att snabbt försöka lindra symptomen. Dock är det viktigt att gå till kärnan av problemet för att förstå dess ursprung och faktiska orsaker. Genom att identifiera och angripa det underliggande problemet kan man implementera långsiktiga förändringar som effektivt löser problematiken.
 • Fokusera på roten till problemet: I en kris är det frestande att snabbt försöka lindra symptomen. Dock är det viktigt att gå till kärnan av problemet för att förstå dess ursprung och faktiska orsaker. Genom att identifiera och angripa det underliggande problemet kan man implementera långsiktiga förändringar som effektivt löser problematiken.

Vill du läsa mer om ledarskap genom kriser?

Att vara motståndskraftig har aldrig varit viktigare, med tanke på att de senaste åren har lärt oss att förändring är konstant. Vår kollega Matilda delar med sig av sina tankar om resiliens och hur organisationer kan bygga upp den.

LÄS MER

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att prata mer om ledarskap och organisationsutveckling. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

  Om Sweden HR group

  Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

  Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt efter dina unika behov och affärsfas och har flexibiliteten att snabbt skala upp eller ner när det behövs.

  Vi arbetar i team, vilket ger våra kunder fördelarna med att ha en hel HR/People & Culture-avdelning till sitt förfogande – oavsett uppdragets storlek. Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar.

  Som kund hos oss får du en stärkt organisation.