Det var länge sedan Sverige hade ett så skakigt makroekonomiskt klimat. Ett klimat som inte bara påverkar företagens ekonomiska resultat och framtidstro utan även individerna som arbetar i dessa organisationer.  Att vara motståndskraftig har kanske aldrig varit viktigare för vad det senaste åren lärt oss är att förändringen är konstant.

swedenhrgroup_bygga resiliens

Resiliens är förmågan att stå emot och överleva motgångar och kriser genom positiv anpassning och flexibilitet. De företag som odlar organisatorisk motståndskraft (resiliens) – drivna inte bara av kris utan också av möjligheter – kan få en viktig, bestående fördel gentemot sina konkurrenter.

 

Hur odlar man då resiliens? Frågan är komplex men det viktigaste att komma ihåg är att resiliens inte bara handlar om att bygga individer. Utan det handlar om att hantera det större ekosystem som en organisation de facto representerar. Vi måste tänka resiliens på organisatorisk-, ledar- och individnivå.

 

Nedan listar vi våra tankar kring resiliens och hur organisationer kan bygga densamma.

 

Bygga organisatorisk resiliens

McKinsey utförde i samband med covid-19-pandemin forskning rörande förhållandet mellan företags organisatoriska hälsa och deras ekonomiska resultat. Resultatet visar att de företag som uppvisar sunda, motståndskraftiga beteenden. Som till exempel kunskapsdelning, prestationsöversikter och bottom-up innovation. Var mindre benägna än ”ohälsosamma” organisationer att gå i konkurs under de följande två åren.

 

Resilienta organisationer tenderar att ha en stark vision och känsla av syfte. De är flexibla och resursstarka, men känner samtidigt till sina egna svagheter. I organisationen finns en öppenhet för att improvisera och ett ständigt fokus på lärande.

 

Att bygga organisatorisk resiliens handlar alltså mycket om att lyckas skapa en känsla av syfte och sätta ett arbetssätt där medvetenhet och förståelse för vad som händer i omvärlden kanaliseras och sprids för att skapa möjlighet till förändring och anpassning. Agilitet kan främja resiliens eftersom det skapar en snabbrörlighet och flexibilitet som gör det möjligt att snabbt agera på utmaningar och möjligheter. Däremot måste en organisation inte nödvändigtvis jobba agilt för att vara resilient.

 

Bygga individuell resiliens

När det handlar om en individ, beskriver resiliens hur pass bra hen är på att handskas med kriser, förändringar och stress utan att brytas ner av dem. En del människor kan det från början. Andra behöver hjälp med att inte låta sig knäckas av minsta svårigheter, utan snarare kunna se dem som utmaningar som de kan växa av. På individnivå är resiliens relaterat till positiva arbetsrelaterade attityder, förändringsorientering samt fysisk och psykisk hälsa.

 

Bygga resilient ledarskap

Ledare som bygger resilienta team tar sig tid att coacha teammedlemmar genom förändringar. De katalyserar nya beteenden och de utvecklar förmågor som kan hjälpa till att ställa förutsättningarna för både kortsiktig respons och långsiktig motståndskraft. Att som ledare utveckla en kultur som uppmuntrar förändring och välkomnar experiment, misslyckanden och lärande är viktigt. I en nyligen publicerad artikel i Forbes pekar man även på behovet av tydlighet och transparens som en viktig ingrediens i att resilient ledarskap. Att på ett balanserat sätt kunna vara transparent avseende det som pågår och samtidigt skapa en tydlighet med vad det innebär skapar normalt sett förtroende och trygghet. Forskaren Brené Brown, använder sig ofta av uttrycket ”Paint me what good looks like” eller ”Let me paint you what good looks like”. Dessa frågor kan både ledare och team använda för att tydliggöra förväntningar.

Står ni inför en omstrukturering eller en omorganisation? Behöver ni kompletterande kompetens och/eller resurser för att skapa rätt förutsättningar för ert ledarskap? Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter behov.

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 073-519 59 01 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.