Våra områden

Vi finns här för dig som behöver hjälp av affärsnära managementkonsulter inom HR och organisationsutveckling. Med vår långa erfarenhet kan vi stötta dig med alla HR-relaterade uppdrag.

null

HR Interim

HR INTERIM

Vi bidrar från dag ett

Genom oss får ni möjlighet att hyra en HR-chef på plats under en period av exempelvis omställning, omstrukturering eller tillfällig vakans. Vi kan även stötta er långsiktigt som en outsourcad HR-funktion. Med vår långa erfarenhet inom affärsdriven HR erbjuder vi en skräddarsydd lösning som utvecklar din verksamhet. Oavsett uppdragets storlek jobbar vi alltid i team, ni får därmed tillgång hela teamets kompetens såväl som en skalbarhet där vi anpassar oss efter arbetstoppar och lugna perioder.

Läs om hur vi arbetade med HR interim för vård och omsorg >

null

HR Interim

Vi bidrar från dag ett

Genom oss får ni möjlighet att hyra en HR-chef på plats under en period av exempelvis omställning, omstrukturering eller tillfällig vakans. Vi kan även stötta er långsiktigt som en outsourcad HR-funktion. Med vår långa erfarenhet inom affärsdriven HR erbjuder vi en skräddarsydd lösning som utvecklar din verksamhet. Vi jobbar alltid i team, ni får därmed tillgång hela teamets kompetens såväl som en skalbarhet där vi anpassar oss efter arbetstoppar och lugna perioder.

Läs om hur vi arbetade med HR interim för vård och omsorg >

null

HR Strategy

HR STRATEGY

Strategi för verklig förändring

Vi hjälper dig att genomföra förändringsarbeten när det kommer till alla delar inom organisationsutveckling, såsom ledningsgruppsutveckling och organisationsdesign, målstyrning, företags- och organisationskultur, strategisk kompetensförsörjning, HR-hållbarhetsfrågor, Employer Branding samt HR Due Dilligence. När vi stöttar med framtagning och implementering av HR-strategi och leveransmodell, är den alltid anpassad till företagets affärs- och verksamhetsplan. På så vis kan vi skapa verklig förändring.

Läs om hur vi skapade en HR-strategi för nya affärsmål med Martin & Servera >

null

HR Strategy

Vi bidrar från dag ett

Vi hjälper dig att genomföra förändringsarbeten när det kommer till alla delar inom organisationsutveckling, såsom ledningsgruppsutveckling och organisationsdesign, målstyrning, företags- och organisationskultur, strategisk kompetensförsörjning, HR-hållbarhetsfrågor, Employer Branding samt HR Due Dilligence. När vi stöttar med framtagning och implementering av HR-strategi och leveransmodell, är den alltid anpassad till företagets affärs- och verksamhetsplan. På så vis kan vi skapa verklig förändring.

Läs mer om hur vi skapade en helt ny HR-strategi för Martin & Servera >

null

HR Training

HR TRAINING

Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder skräddarsydda HR-inriktade utbildningar och föreläsningar till dig som chef eller ledare. Det kan handla om chefens verktygslåda, målstyrning, företagskultur, rekryteringsteknik, arbetsmiljö- och arbetsrättsutbildning. Med vårt omfattande HR-nätverk arrangerar vi även nätverksträffar för HR-chefer och HR-direktörer.

null

HR Training

Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder skräddarsydda HR-inriktade utbildningar och föreläsningar till dig som chef eller ledare. Det kan handla om chefens verktygslåda, målstyrning, företagskultur, rekryteringsteknik, arbetsmiljö- och arbetsrättsutbildning. Med vårt omfattande HR-nätverk arrangerar vi även nätverksträffar för HR-chefer och HR-direktörer.

null

HR On Demand

HR ON DEMAND

Personlig och nära support

En VD- och chefsstödstjänst i operationellt HR-arbete. Det kan handla om arbetsrätt, kollektivavtal och förhandling, avtalsfrågor rörande anställningsvillkor, frågor kring uppsägning eller andra avslut. Tjänsten är både personlig och flexibel, vilket innebär att den utformas helt efter era behov. Som uppdragsgivare har du kontakt med en och samma person från oss, som lär känna ditt företag på djupet.

null

HR On Demand

Personlig och nära support

En VD- och chefsstödstjänst i operationellt HR-arbete. Det kan handla om arbetsrätt, kollektivavtal och förhandling, avtalsfrågor rörande anställningsvillkor, frågor kring uppsägning eller andra avslut. Tjänsten är både personlig och flexibel, vilket innebär att den utformas helt efter era behov. Som uppdragsgivare har du kontakt med en och samma person från oss, som lär känna ditt företag på djupet.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR Group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.