Framtidens HR

Sweden HR group är en konsultbyrå som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Framtidens HR

Sweden HR group är en konsultbyrå som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vår expertis

HR och organisationsutveckling är vår expertis, från strategi till praktiskt genomförande.

HR arbetet innefattar många olika delar. Enkelt utryckt indelat i HR-operationellt arbete – effektivt, ändamålsenligt HR-stöd för chefer och ledning i vardagen samt säkerställande att lagstadgade delar finns på plats.

Och HR strategiskt och organisationsutvecklande arbete – när verksamheten behöver förändring eller utvecklas för att nå uppsatta mål.

EXEMPEL PÅ

HR operationellt arbete

Skapa ”HR-basplattformen” (enligt lag) i verksamheten. Processer, struktur och ordning.  
Arbetsrätt och förhandling, kollektivavtalsfrågor 
Chefsstöd vid uppsägning, avsked, överenskommelser, disciplinära åtgärder 
Chefsstöd vid sjukfrånvaro och rehab 
Arbetsmiljöarbete 
Anställningsavtal, anställningsvillkor, och förmåner 
Utveckla metod/process för lönesättning 
Chefsstöd vid rekrytering

EXEMPEL PÅ

HR strategiskt och organisationsutvecklande arbete

Utformande av HR & People strategi kopplat till affärsplan
Kompetens- och Prestationsoptimering/Talent management
Organisationsutveckling/Förändringsledning/omstrukturering
Företagskultur/värdegrundsarbete
Employer Branding
Ledningsgrupps- och ledarutveckling
Compensation & Benefit; Lönemodeller/Bonus upplägg
HR due diligence vid företagsförvärv
VD-stöd

Exempel på HR operationellt arbete

Skapa ”HR-basplattformen” (enligt lag) i verksamheten. Processer, struktur och ordning.  
Arbetsrätt och förhandling, kollektivavtalsfrågor 
Chefsstöd vid uppsägning, avsked, överenskommelser, disciplinära åtgärder 
Chefsstöd vid sjukfrånvaro och rehab 
Arbetsmiljöarbete 
Anställningsavtal, anställningsvillkor, och förmåner 
Utveckla metod / process för lönesättning 
Chefsstöd vid rekrytering

Exempel på HR strategiskt och organisationsutvecklande arbete

Utformande av HR & People strategi kopplat till affärsplan 
Kompetens- och Prestationsoptimering / Talent management 
Organisationsutveckling / Förändringsledning/omstrukturering 
Företagskultur / värdegrundsarbete 
Employer Branding 
Ledningsgrupps- och ledarutveckling 
Compensation & Benefit; Lönemodeller/Bonus upplägg 
HR due diligence vid företagsförvärv 
VD-stöd

Vårt erbjudande

Läs mer
HR interim / HR outsourcing

När ni vill outsourca er HR – finns vi här för er. Oavsett uppdrag och storlek arbetar vi alltid i team, vilket skapar funktionen av en hel HR-avdelning.

Utifrån uppdraget knyter vi kompetenser i teamet och skapar en flexibel, kostnadseffektiv och skalbar lösning till er verksamhet.

Läs mer här
Extended HR-team

När du som HR-ansvarig behöver kompletterande spetskompetens till ditt team alternativt ett strategiskt bollplank till dig själv.

Läs mer här
Organisational development projects

Vi hjälper er att identifiera vilken HR & People strategi ni behöver för att uppnå era verksamhetsmål. Och/eller driva och genomföra strategiska HR och organisationsutvecklande projekt.

Läs mer här

Vårt erbjudande

HR interim / HR outsourcing

När ni vill outsourca er HR – finns vi här för er. Oavsett uppdrag och storlek arbetar vi alltid i team, vilket skapar funktionen av en hel HR-avdelning. Utifrån uppdraget knyter vi kompetenser i teamet och skapar en flexibel, kostnadseffektiv och skalbar lösning till er verksamhet.

Extended HR-team

När du som HR-ansvarig behöver kompletterande spetskompetens till ditt team alternativt ett strategiskt bollplank till dig själv.

Organisational development projects

Vi hjälper er att identifiera vilken HR & People strategi ni behöver för att uppnå era verksamhetsmål. Och/eller driva och genomföra strategiska HR och organisationsutvecklande projekt.

null

Är man i förändring behövs flexibilitet. Då behövs den bästa av två världar – rörlighet, kostnadseffektivitet och superhög kompetens, vilket vi får av Sweden HR Group. Vi får tillgång till den HR-kompetens vi behöver just nu – vi har vår HR-avdelning utanför huset!”

Charlotte Darth
VD, Binero Group

null

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

  Artiklar

  Några av våra kunder

  hjart-lungfonden
  null
  null
  null
  null
  null