Vi gör organisationer starkare

Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

Vi gör organisationer starkare

Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetens.

Vårt erbjudande

Läs mer
HR outsourcing

Vi erbjuder den mest heltäckande lösningen när du vill outsourca företagets HR-funktion. Med vår djupgående HR-expertis vid din sida, kan du fokusera på din kärnverksamhet medan vi tar hand om att bygga en starkare organisation för dig.

Läs mer här
Organizational development projects

Vi hjälper er att identifiera vilken HR & People strategi ni behöver för att uppnå era verksamhetsmål. Och/eller driva och genomföra strategiska HR och organisationsutvecklande projekt.

Läs mer här
Interim HR

Våra erfarna HR-specialister, inklusive interim HR-chefer, HR Business Partners och HR Generalister, är redo att stödja ditt företag, oavsett om det gäller en kortvarig uppgift eller ett längre åtagande.

Läs mer här

Vårt erbjudande

HR outsourcing

Vi erbjuder den mest heltäckande lösningen när du vill outsourca företagets HR-funktion. Med vår djupgående HR-expertis vid din sida, kan du fokusera på din kärnverksamhet medan vi tar hand om att bygga en starkare organisation för dig.

Läs mer här
Organizational development projects

Vi hjälper er att identifiera vilken HR & People strategi ni behöver för att uppnå era verksamhetsmål. Och/eller driva och genomföra strategiska HR och organisationsutvecklande projekt.

Interim HR

Våra erfarna HR-specialister, inklusive interim HR-chefer, HR Business Partners och HR Generalister, är redo att stödja ditt företag, oavsett om det gäller en kortvarig uppgift eller ett längre åtagande.

Läs mer här

Vår expertis

HR och organisationsutveckling är vår expertis, från strategi till praktiskt genomförande.

HR arbetet innefattar många olika delar. Enkelt utryckt indelat i HR-operationellt arbete – effektivt, ändamålsenligt HR-stöd för chefer och ledning i vardagen samt säkerställande att lagstadgade delar finns på plats.

Och HR strategiskt och organisationsutvecklande arbete – när verksamheten behöver förändring eller utvecklas för att nå uppsatta mål.

EXEMPEL PÅ

HR operationellt arbete

Skapa ”HR-basplattformen” (enligt lag) i verksamheten. Processer, struktur och ordning.  
Arbetsrätt och förhandling, kollektivavtalsfrågor 
Chefsstöd vid uppsägning, avsked, överenskommelser, disciplinära åtgärder 
Chefsstöd vid sjukfrånvaro och rehab 
Arbetsmiljöarbete 
Anställningsavtal, anställningsvillkor, och förmåner 
Utveckla metod/process för lönesättning 
Chefsstöd vid rekrytering

EXEMPEL PÅ

HR strategiskt och organisationsutvecklande arbete

Utformande av HR & People strategi kopplat till affärsplan
Kompetens- och Prestationsoptimering/Talent management
Organisationsutveckling/Förändringsledning/omstrukturering
Företagskultur/värdegrundsarbete
Employer Branding
Ledningsgrupps- och ledarutveckling
Compensation & Benefit; Lönemodeller/Bonus upplägg
HR due diligence vid företagsförvärv
VD-stöd

Exempel på HR operationellt arbete

Skapa ”HR-basplattformen” (enligt lag) i verksamheten. Processer, struktur och ordning.  
Arbetsrätt och förhandling, kollektivavtalsfrågor 
Chefsstöd vid uppsägning, avsked, överenskommelser, disciplinära åtgärder 
Chefsstöd vid sjukfrånvaro och rehab 
Arbetsmiljöarbete 
Anställningsavtal, anställningsvillkor, och förmåner 
Utveckla metod / process för lönesättning 
Chefsstöd vid rekrytering

Exempel på HR strategiskt och organisationsutvecklande arbete

Utformande av HR & People strategi kopplat till affärsplan 
Kompetens- och Prestationsoptimering / Talent management 
Organisationsutveckling / Förändringsledning/omstrukturering 
Företagskultur / värdegrundsarbete 
Employer Branding 
Ledningsgrupps- och ledarutveckling 
Compensation & Benefit; Lönemodeller/Bonus upplägg 
HR due diligence vid företagsförvärv 
VD-stöd

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

  Artiklar

  null

  Sweden HR group bidrar med kompetens som vi saknar och har påverkat hur vi arbetar med personalrelaterade frågor. De skapar mervärde för oss som bolag genom att leda oss och påverka oss att bli en bättre arbetsgivare genom att vi aktivt arbetar med personalens välmående.”

  Andreas Reimers

  COO, Carnegie Fonder

  null

  Våra HR-konsulter är licenserade i Lead Forward