Affärsdrivna HR-konsulter

Vi på Sweden HR group är experter på HR & organisationsutveckling. Med oss får du en unik möjlighet till en hel HR-funktion, med alla dess specialistkompetenser – oavsett uppdragets storlek. Detta leder till att du som kund får ett effektivt HR-stöd där du som mest behöver det. Tillsammans gör vi er organisation starkare.

Få tillgång till flera HR-konsulter i ett och samma uppdrag

Vi tillhandahåller både operativa och strategiska HR-tjänster, skräddarsydda för att möta ditt företags unika behov. Genom att kombinera djup kompetens med omfattande erfarenhet, säkerställer vi att vår service alltid överträffar förväntningarna. Våra affärsdrivna HR-konsulter är engagerade i att leverera resultat och innovativa lösningar som verkligen gör skillnad för din verksamhet.

Få tillgång till flera HR-konsulter i ett och samma uppdrag

Vi tillhandahåller både operativa och strategiska HR-tjänster, skräddarsydda för att möta ditt företags unika behov. Genom att kombinera djup kompetens med omfattande erfarenhet, säkerställer vi att vår service alltid överträffar förväntningarna. Våra affärsdrivna HR-konsulter är engagerade i att leverera resultat och innovativa lösningar som verkligen gör skillnad för din verksamhet.

Våra HR-konsulter kan bland annat hjälpa till med:

 • Implementering av grundläggande HR-strukturer enligt lagstiftning.
 • Förstärkning av ditt befintliga HR-team med nödvändig kompetens och resurser.
 • Expertis inom arbetsrätt och förhandlingar.
 • Ledning av förändringsprojekt såsom omstruktureringar, nedskärningar eller organisationsförändringar.
 • Utveckling av företagets prestation och kompetens, samt ledarskaps- och kulturutvecklingsprogram.

Våra HR-konsulter kan bland annat hjälpa till med:

 • Implementering av grundläggande HR-strukturer enligt lagstiftning.
 • Förstärkning av ditt befintliga HR-team med nödvändig kompetens och resurser.
 • Expertis inom arbetsrätt och förhandlingar.
 • Ledning av förändringsprojekt såsom omstruktureringar, nedskärningar eller organisationsförändringar.
 • Utveckling av företagets prestation och kompetens, samt ledarskaps- och kulturutvecklingsprogram.
EXEMPEL PÅ

HR operationellt arbete

Skapa ”HR-basplattformen” (enligt lag) i verksamheten. Processer, struktur och ordning.  
Arbetsrätt och förhandling, kollektivavtalsfrågor 
Chefsstöd vid uppsägning, avsked, överenskommelser, disciplinära åtgärder 
Chefsstöd vid sjukfrånvaro och rehab 
Arbetsmiljöarbete 
Anställningsavtal, anställningsvillkor, och förmåner 
Utveckla metod/process för lönesättning 
Chefsstöd vid rekrytering

EXEMPEL PÅ

HR strategiskt och organisationsutvecklande arbete

Utformande av HR & People strategi kopplat till affärsplan
Kompetens- och Prestationsoptimering/Talent management
Organisationsutveckling/Förändringsledning/omstrukturering
Företagskultur/värdegrundsarbete
Employer Branding
Ledningsgrupps- och ledarutveckling
Compensation & Benefit; Lönemodeller/Bonus upplägg
HR due diligence vid företagsförvärv
VD-stöd

Behöver du HR-stöd?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att prata mer om hur våra HR-konsulter kan hjälpa er organisation. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

  null