HR audit

Under en HR-audit utför vi en omfattande granskning för att bedöma hur väl ert företag efterlever svensk lagstiftning inom arbetsrätt och arbetsmiljö, samt följer etablerade praxis på arbetsmarknaden. Vi kartlägger också strategiska HR-fokusområden inom People & Culture, för att säkerställa att ert företags personalstrategier är i linje med era affärsmål.

Varför varje företag behöver en HR audit

En HR audit kan liknas vid en omfattande hälsokontroll för ditt företag. Istället för att mäta fysiska hälsoparametrar, genomlyser vi era HR-policys och rutiner. Detta för att säkerställa att ert HR-arbete stödjer företagets mål och är i linje med lagar och regler som ständigt utvecklas.

Viktiga fördelar med att genomföra en HR audit

Förbättrad efterlevnad av arbetsrättsliga aspekter

Att navigera i svensk arbetsrätt kan vara komplext. En HR audit hjälper till att säkerställa att ert företagets processer är i enlighet med alla relevanta lagar och regler, och minskar risken för kunskapsbrister.

Kostnadsbesparingar

Genom en HR audit kan ditt företag realisera betydande besparingar genom att förebygga kostsamma rättsliga tvister. En grundlig granskning kan avslöja kritiska områden där er efterlevnad av arbetsrättsliga regler behöver stärkas, vilket minskar risken för dyra rättsprocesser. Vidare kan en HR audit identifiera ineffektiva processer såsom till exempel rekrytering. Genom att effektivisera dessa kan ni inte bara minska onödiga utgifter utan även snabba på tidsåtgången för att fylla viktiga positioner, vilket direkt kan bidra till företagets ekonomiska hälsa.

Ökad medarbetarnöjdhet

Vi har också sett att en HR audit kan leda till ökat engagemang och nöjdhet bland anställda. När anställda märker att företaget aktivt arbetar för att skapa en rättvis och laglydig arbetsmiljö, samt kontinuerligt strävar efter att förbättra HR-processer, känner de sig ofta värderade och respekterade. Denna uppmärksamhet på rättvisa och utveckling kan bidra till en starkare företagskultur, vilket i sin tur leder till bättre medarbetarnöjdhet. 

Hur genomför vi en HR-audit?

STEG 1

Datainsamling och analys

Kärnan i en HR audit är att samla in och analysera data. Vi börjar med att samla in nödvändig data från samtliga befintliga HR operationella processer, rutiner, mallar med mera.

STEG 2

Kvalitativa intervjuer

Vi genomför kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom bolaget som syftar till att förstå vart ni är på väg och vilka eventuella hinder och möjligheter som finns för fortsatt framgångsrik tillväxt. Dessutom samlar vi in eventuell HR data – om det finns tillgängligt.

STEG 3

Resultat presenteras

När vi är klara med analysen presenterar vi resultatet av HR auditen. HR auditen innehåller både nuläge av ”HR basen” samt rekommenderade relevanta HR strategiska fokusområden och insatser för att möta er strategiska inriktning och verksamhet.

Hur genomför vi en HR-audit?

STEG 1

Datainsamling och analys

Kärnan i en HR audit är att samla in och analysera data. Vi börjar med att samla in nödvändig data från samtliga befintliga HR operationella processer, rutiner, mallar med mera.

STEG 2

Kvalitativa intervjuer

Vi genomför kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom bolaget som syftar till att förstå vart ni är på på väg och vilka eventuella hinder och möjligheter som finns för fortsatt framgångsrik tillväxt. Dessutom samlar vi in eventuell HR data – om det finns tillgängligt.

STEG 3

Resultat presenteras

När vi är klara med analysen presenterar vi resultatet av HR auditen. HR auditen innehåller både nuläge av ”HR basen” samt rekommenderade relevanta HR strategiska fokusområden och insatser för att möta er strategiska inriktning och verksamhet.

Vill du genomföra en HR audit?

Vi på Sweden HR Group ser fram emot att få höra från er för att utforska hur vi kan bistå i er HR-audit. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.