Outsourca HR-funktionen

Vi på Sweden HR group är experter på att HR & organisationsutveckling. Med oss får du en unik möjlighet till en hel HR-funktion, med alla dess specialistkompetenser – oavsett uppdragets storlek. Detta leder till att du som kund får ett effektivt HR-stöd där du som mest behöver det. Tillsammans gör vi er organisation starkare.

Varför outsourca HR-funktionen?

Att ha en HR-avdelning med bred kompetens som hanterar både operativa och strategiska organisationsfrågor är en viktig grund för att lyckas med sin verksamhet. Många bolag har utmaningar med att optimera sitt HR arbete. Särskilt mindre och medelstora företag som saknar interna resurser och specialiserad kunskap. Mot bakgrund av den mångfasetterade kompetens som krävs för att driva en kvalificerad HR-funktion är det därför ofta fördelaktigt att outsourca HR-funktionen.

Varför outsourca HR-funktionen?

Att ha en HR-avdelning med bred kompetens som hanterar både operativa och strategiska organisationsfrågor är en viktig grund för att lyckas med sin verksamhet. Många bolag har utmaningar med att optimera sitt HR arbete. Särskilt mindre och medelstora företag som saknar interna resurser och specialiserad kunskap. Mot bakgrund av den mångfasetterade kompetens som krävs för att driva en kvalificerad HR-funktion är det därför ofta fördelaktigt att outsourca HR-funktionen.

Fördelarna med att outsourca HR-funktionen

 • Ni får både bred och djup kompetens inom HR. Den främsta fördelen med att outsourca HR-funktionen är att ni samlar flera kompetensområden inom en och samma funktion. Då vi alltid arbetar teambaserat i vår outsourcinglösning kan ni som kund dra nytta av flera personers kompetenser. Både strategiska och operativa kunskaper.
 • En outsourcad lösning är alltid anpassad efter kundens specifika behov. Vi kan skala upp eller ner för att möta förändrade krav och förväntningar hos våra kunder. Detta innebär att vi kan erbjuda en outsourcad HR-funktion på mellan 10–100% beroende på kundens behov.
 • En viktig faktor för att den outsourcade HR-funktionen ska vara framgångsrik är förmågan att snabbt integreras i verksamheten. Det kräver erfarna och kompetenta konsulter som är mycket anpassningsbara. Våra konsulter kan snabbt anpassa sig till våra kunders verksamhetsbehov och skapar på så sätt en kostnadseffektiv och produktiv lösning.

Fördelarna med att outsourca HR-funktionen

 • Ni får både bred och djup kompetens inom HR. Den främsta fördelen med att outsourca HR-funktionen är att ni samlar flera kompetensområden inom en och samma funktion. Då vi alltid arbetar teambaserat i vår outsourcinglösning kan ni som kund dra nytta av flera personers kompetenser. Både strategiska och operativa kunskaper.
 • En outsourcad lösning är alltid anpassad efter kundens specifika behov. Vi kan skala upp eller ner för att möta förändrade krav och förväntningar hos våra kunder. Detta innebär att vi kan erbjuda en outsourcad HR-funktion på mellan 10–100% beroende på kundens behov.
 • En viktig faktor för att den outsourcade HR-funktionen ska vara framgångsrik är förmågan att snabbt integreras i verksamheten. Det kräver erfarna och kompetenta konsulter som är mycket anpassningsbara. Våra konsulter kan snabbt anpassa sig till våra kunders verksamhetsbehov och skapar på så sätt en kostnadseffektiv och produktiv lösning.
EXEMPEL PÅ

HR operationellt arbete

Skapa ”HR-basplattformen” (enligt lag) i verksamheten. Processer, struktur och ordning.  
Arbetsrätt och förhandling, kollektivavtalsfrågor 
Chefsstöd vid uppsägning, avsked, överenskommelser, disciplinära åtgärder 
Chefsstöd vid sjukfrånvaro och rehab 
Arbetsmiljöarbete 
Anställningsavtal, anställningsvillkor, och förmåner 
Utveckla metod/process för lönesättning 
Chefsstöd vid rekrytering

EXEMPEL PÅ

HR strategiskt och organisationsutvecklande arbete

Utformande av HR & People strategi kopplat till affärsplan
Kompetens- och Prestationsoptimering/Talent management
Organisationsutveckling/Förändringsledning/omstrukturering
Företagskultur/värdegrundsarbete
Employer Branding
Ledningsgrupps- och ledarutveckling
Compensation & Benefit; Lönemodeller/Bonus upplägg
HR due diligence vid företagsförvärv
VD-stöd

Kundcase

Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden har tillgång till hela Sweden HR groups humankapital. Detta har gjort att vi kunnat utföra många strategiska organisationsutvecklande projekt – samt kunnat driva det operativa HR arbetet. Sweden HR Group har som outsourcad HR-funktion kunnat stötta strategiskt såväl som operativt och med det kunnat bidra med rätt kompetens till respektive uppgift.

Carnegie Fonder

Uppdraget genomförs ett par fasta dagar per vecka av ett internt HR team på Sweden HR group. Teamet består av operativa och strategiska HR-resurser som tillsammans säkrar att rätt uppgift får rätt kompetens. Detta gör att Carnegie Fonder får funktionen av en hel HR-avdelning.

Applicon

Sweden HR group har fokuserat på att leverera affärsnära HR för att kunna hjälpa Applicon att sätta nya HR processer och rutiner som är förankrade i affärsmålen. Lösningen möjliggör för Applicon att kunna hålla ett högt tempo i en tid av stark förändring, samt att snabbt få ta del av HR expertis, på såväl operationell som strategisk nivå.

Behöver du HR-stöd?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att prata mer om hur våra HR-konsulter kan hjälpa er organisation. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

  Om Sweden HR group

  Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

  Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt efter dina unika behov och affärsfas och har flexibiliteten att snabbt skala upp eller ner när det behövs.

  Vi arbetar i team, vilket ger våra kunder fördelarna med att ha en hel HR/People & Culture-avdelning till sitt förfogande – oavsett uppdragets storlek. Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar.

  Som kund hos oss får du en stärkt organisation.