Outsourcad HR-funktion

null

Carnegie Fonder är ett fondbolag med experter på aktiv förvaltning och hållbara investeringar. Bolaget grundades 1988 har sedan dess fokuserat på att investera i verksamheter som agerar långsiktigt. Detta för att skapa ekonomisk trygghet åt sina sparare. Förvaltningen bygger på klassisk finansiell analys och modern hållbarhetsanalys. Carnegie Fonder har 60 anställda i bolaget.

 

Bakgrund

Uppdraget på Carnegie Fonder påbörjades redan 2017. Då fanns det ett behov av stötta organisationen i HR-administrativa frågor kring lön, avtal och arbetsrätt. I samband med att nuvarande VD, Andreas Uller tillträdde år 2021 utökades organisationen med fler medarbetare och fler chefer, vilket även gjorde att uppdraget för Sweden HR group utökades där Carnegie Fonder valde att outsourca sin HR-funktion till Sweden HR group.

 

Lösning & Resultat

Uppdraget genomförs ett par fasta dagar per vecka av ett internt HR team på Sweden HR group. Teamet består av operativa och strategiska HR-resurser som tillsammans säkrar att rätt uppgift får rätt kompetens. Detta gör att Carnegie Fonder får funktionen av en hel HR-avdelning.

 

I början av samarbetet formaliserades operationella HR-processer – men i takt med att bolaget växte behövdes även strategiska organisationsutvecklande processer. Sweden HR group bistod med strategiska processer för att säkerställa en hållbar tillväxttakt där medarbetarna trivs och där chefer får rätt stöd.

 

Sweden HR group har bland annat lett och utfört:

  • Ny process för anställningsförfarandet, onboardingprocess och offboardingprocess
  • Stöd i målstyrningsprocess
  • Agerat chefsstöd, skapat och faciliterat chefsforum
  • Haft chefsutbildningar och ledarutbildning för nya och befintliga chefer

 

“Sweden HR group bidrar med kompetens som vi saknar och har påverkat hur vi arbetar med personalrelaterade frågor. De skapar mervärde för oss som bolag genom att leda oss och påverka oss att bli en bättre arbetsgivare genom att vi aktivt arbetar med personalens välmående. ”

Andreas Reimers, COO Carnegie Fonder

Vad tycker Andreas Reimers, COO Carnegie Fonder om vårt samarbete?

 

Varför valde ni Sweden HR group?

Vi utvärderade ett antal leverantörer men fastande för Sweden HR group.

Vad är ni mest nöjda med?

Vi är över lag nöjda med allt, ni har professionella, kompetenta och trevliga medarbetare.

Vilken är skillnaden nu jämfört med innan samarbetet?

Sweden HR group tillför kompetens till vår organisation som vi tidigare saknade och det finns regelbundet en person på plats som medarbetarna kan vända sig till vid HR-relaterade frågor.

 Vilka resultat har vi skapat / bidragit med hos er? 

Sweden HR group bidrar med kompetens som vi saknar och har påverkat hur vi arbetar med personalrelaterade frågor. De skapar mervärde för oss som bolag genom att leda oss och påverka oss att bli en bättre arbetsgivare genom att vi aktivt arbetar med personalens välmående. Exempelvis genomför vi medarbetarundersökningar där vi sedan aktivt arbetar igenom resultatet, vi har med hjälp av er förbättrat och förtydligat vår process för utvecklingssamtal och måluppfyllnad.

Om ni skulle rekommendera Sweden HR group – vad skulle ni säga?

Om man väljer Sweden HR group får man hjälp av ett dedikerat och kompetent team som brinner för HR.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.