Outsourcad HR-funktion

null

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse. Idag dör fler människor av hjärt-kärlsjukdom än av något annat. Miljoner människor drabbas, lider och dör av sjukdom i hjärta, kärl och lungor. Unga, gamla. Alla kan drabbas. Men ingen ska behöva dö i förtid. Det är den drömmen Hjärt-Lungfonden kämpar för varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har Hjärt-Lungfonden bidragit till forskning som bland annat förlängt livslängden med 12 extra år för den som drabbas av hjärtinfarkt och stöttat banbrytande genombrott som pacemakern.

Uppdraget

Hjärt-Lungfondens organisation har under flera år växt i takt med en ökad verksamhet. I samband med att verksamheten växt behövdes de operationella HR-processerna stärkas liksom det strategiska arbetet kring organisationsutveckling utifrån perspektiv som målstyrning, ledarskap, medarbetarskap och kulturarbete.

Sweden HR Group har som outsourcad HR-funktion kunnat stötta strategiskt såväl som operativt och med det kunnat bidra med rätt kompetens till respektive uppgift.

 

Lösning & Resultat

Hjärt-Lungfonden har tillgång till hela Sweden HR Groups humankapital. Detta har gjort att vi kunnat utföra många strategiska organisationsutvecklande projekt – samt kunnat driva det operativa HR arbetet.

Sweden HR Group har både lett och genomfört:

  • Kulturprojekt för att förstärka kulturen
  • Chefsstöd
  • Stöd i målstyrnings- och lönerevisionsprocess
  • Befattningsvärdering och lönekartläggning
  • Vidareutveckling av policys och rutiner inom HR-området anpassade för verksamhetens tillväxtfas
  • Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Stöd i omorganisationer

Tillsammans har vi kunnat driva ett framgångsrikt samarbete som gett resultat i verksamheten.

 

“Utöver det viktiga chefsstödet har vi tillsammans tydliggjort målstyrning liksom aktivt arbetat med att utveckla ledarskap, medarbetarskap och vår kultur.”

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

Vad tycker Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden, om vårt samarbete?


Varför valde ni Sweden HR group?

Organisationen befann sig i en tillväxtfast då vi upplevde ett behov av chefsstöd liksom ett behov av att vidareutveckla våra HR-processer.

 

Är ni nöjda över leveransen på ett övergripande plan?

Det är vi! Det har blivit fyra år tillsammans nu där Sweden HR groups stöd har blivit en naturlig del för oss.

 

Vilka resultat har vi skapat hos er?

Utöver det viktiga chefsstödet har vi tillsammans tydliggjort målstyrning liksom aktivt arbetat med att utveckla ledarskap, medarbetarskap och vår kultur.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.