Extended HR-team

null

Mentimeter är en samarbets- och interaktionsplattform som gör att presentationer, möten och föreläsningar blir interaktiva och engagerande istället för passiva. Företaget grundades 2014 i Stockholm med en vision att i grunden förändra presentations-, föreläsnings- och möteskulturen i företag och på utbildningar från ett ensidigt pratande till ett inkluderande lyssnande. Plattformen ger deltagarna möjlighet att göra sin röst hörd! Mentimeter har vuxit organiskt och är idag en framgångsrik global marknadsledare med över 100 miljoner användare globalt. Den primära drivkraften och faktorn bakom framgången är ett starkt användarengagemang – Mentimeter har en NPS score på 75+!

Idag har Mentimeter över 200 anställda där mer än 46% är födda utanför Sverige (totalt 40 olika nationaliteter). Bolaget är värderingsdrivet och fokuserar mycket på inkludering och mångfald.


Utmaning

I samband med stark tillväxt – ville Mentimeters VP of People – Anna Gullstrand – förstärka sitt befintliga People & Culture-team med en extern HR resurs och kompetens – i syfte att agera extra chefsstöd vilket krävs i ett skede av högt tempo inom i princip samtliga av HRs områden.

 

Lösning & Resultat

Sweden HR group fungerar som ett ”Extended HR team” till Mentimeters befintliga in-house team. Lösningen möjliggör för Mentimeter att möta verksamhetens behov på ett flexibelt sätt. På Sweden HR group finns bredden av kompetenser, djupet i specialistkunskaperna och möjligheten att leverera med korta ledtider. Sweden HR group har utsett en go-to-person som koordinerar Sweden HR groups interna HR team och därmed gör det både enkelt och skalbart för Mentimeter över tid. Sweden HR groups HR-team finns tillgängliga för Mentimeters ledare och chefer i alla frågor som rör medarbetare och beroende på frågans karaktär kan vi snabbt spela in rätt kompetens i olika case.

 

“Vi letade efter HR-experter med både bred och djup erfarenhet, för att kunna bolla allt från strategiska frågor till konkreta case. Det fann vi i Sweden HR group!”

Anna Gullstrand, VP of People Mentimeter

Vad tycker Anna Gullstrand, VP of People Mentimeter, om vårt samarbete?

Varför valde ni Sweden HR group
Vi letade efter HR-experter med både bred och djup erfarenhet, för att kunna bolla allt från strategiska frågor till konkreta case. Det fann vi i Sweden HR group!

Är ni nöjda med leveransen på ett övergripande plan?
Vi har en distribuerad metod där våra chefer kan ta kontakt direkt, “HR on Demand”, vilket funkar jättebra. Det är mycket värdefullt för våra chefer att få ett oberoende och neutralt bollplank med stenkoll på arbetslagstiftning och praxis. De uppskattar också flexibiliteten och snabbheten.

Vad är ni mest nöjda med?
Senior hjälp snabbt! Nästa steg är att vi ses oftare för att prata både om trender och “weak signals” så att vi tillsammans kan jobba mer proaktivt med chefsstöd. Vi tittar exempelvis på att ta fram en utbildning tillsammans.

Vilka resultat har vi skapat/bidragit med hos er?
Lugnare chefer som känner att hjälp med lösning och process alltid finns ett samtal bort.

Om ni skulle rekommendera Sweden HR group– vad skulle ni säga?
Senior HR-kompetens on demand, perfekt för ett bolag i snabb tillväxt.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.