Rapport: Utmaningar och fokusområden 2023

Huvudsyftet med undersökningen var att skapa insikter kring organisatoriska- och personalrelaterade möjligheter och utmaningar organisationer i Sverige har haft under 2022, samt undersöka fokusområden för 2023. Undersökningen riktade sig till personer i verksamhetsledande ställning samt personer inom HR/People and Culture-professionen. I denna rapport sammanfattar vi resultatet av undersökningen och delar med oss av de insikter…

Kultur – mer än värdeord

Kulturarbete förknippas ofta med värdegrundsarbete. Värdet som kommer ut av värdegrundsarbetet ifrågasätts ofta. För oss på Sweden HR group är kultur mycket mer än bara värdegrundsarbete, kultur är praktik. Att se på kultur ur ett bredare perspektiv ger oss förutsättningar för ett kulturarbete som ger värde på riktigt. En kultur finns oavsett om vi som…

Vår nya vd – Charlotte Hoflin

Charlotte Hoflin är ny vd för Sweden HR group sedan 1 februari. Läs intervjun där Charlotte får berätta om sig själv och sina tankar kring Sweden HR groups framtid. Vem är Charlotte? Berätta lite om din bakgrund. Jag är en erfaren chef och ledare och har arbetat inom olika typer av områden men alltid med…

Mobilisera organisationen för att lyckas med kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjning – en av kärnprocesserna för HR och ständigt beskrivet som en av våra organisationers största utmaningar till följd av ökad konkurrens om talangerna och stor kompetensbrist inom vissa yrkeskategorier. Många associerar fortfarande ordet kompetensförsörjning till rekrytering och i faser av tillväxt kan verkligen det resurskrävande rekryteringsarbetet ta allt fokus. Ett framgångsrikt och hållbart kompetensförsörjningsarbete…

Vår nya kollega – Frida Wallentin

Varmt välkommen önskar vi vår nya kollega Frida Wallentin. Frida kommer att arbeta som HR-konsult i vårt interna team med våra befintliga och kommande kunder. Lär känna Frida: Vad gjorde du innan Sweden HR group? Jag har tidigare arbetat med HR inom framför allt IT-branschen. Senast kommer jag från Citerus som är ett litet värderingsstyrt…

Sweden HR group växlar upp – ny VD tillsätts

Pressmeddelande 2023-01-12 Sweden HR group startades 2012 och är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Våra kunder finns inom en mängd olika branscher, både inom privat och offentlig sektor. Vi erbjuder HR operationellt stöd samt HR strategiska utvecklingsinsatser. Den 1a februari 2023, lämnar grundaren Nanette Brink över VD-rollen till Charlotte Hoflin, som har i…