Vår nya kollega – Filip Sonesson

I början av veckan fick vi glädjen att hälsa vår nya stjärna, Filip, välkommen till vårt interna team som HR-konsult. Filip kommer närmast från en roll som HR-administratör. Med stolthet presenterar vi vår nya kollega, en värdefull tillgång till vårt HR-team som kommer att stärka och berika vår organisation på många sätt. Lär känna Filip:…

Hur skapar man förtroende under kriser?

I tider av kris spelar HR-professionella en avgörande roll i att upprätthålla förtroendet inom en organisation. Kriser kan vara allt från ekonomiska svårigheter till globala pandemier, och det är HR:s ansvar att säkerställa att företagets mest värdefulla tillgång – dess människor – genomlever krisen, känner sig stöttade och värderade.   Här är fyra nyckelstrategier för…

Bejaka det feminina i det nordiska ledarskapet under kristider

Norden har länge varit känt för sitt unika och progressiva ledarskap och företagskultur. Geert Hofstedes kulturdimensioner har hjälpt oss att förstå de grundläggande drag som definierar detta nordiska ledarskap, och jag önskar att betona det feminina inslaget i detta ledarskap, särskilt under tider av kris och förändring. Kulturen och kärnvärderingarna Nordiskt ledarskap, som beskrivet av…

En djupdykning i omstrukturering

En intervju med John Björklöf Werner Hösten är här, och den innebär en tid för förändring och utveckling. Många organisationer står inför utmaningen med omstrukturering och har många frågor kring detta ämne. Vi har därför haft nöjet att intervjua vår HR-konsult, John Björklöf Werner, för att få en djupare insikt i omstruktureringens betydelse och dess…

AI – din nya kompis eller din ersättare?

Hur bör vår organisation strategiskt hantera förändringar? Vilka metoder bör vi tillämpa för att smidigt införa nya verktyg och arbetsmetoder utan att störa verksamheten? Utgör implementeringen av artificiell intelligens (AI) en reell nytta för oss? Dessa är några av de frågeställningar som nyligen har dykt upp i mitt nätverk. Vi står vid tröskeln till att…

Vår nya kollega – Sara Schillström

I början av veckan fick vi det glädjande tillfället att välkomna vårt senaste tillskott, Sara Schillström, till vårt interna team i rollen som HR-konsult. Sara, med sin imponerande erfarenhet och mångsidiga kompetens, kommer senast från Dustin Group där hon har arbetat som HR-administratör. Med stolthet presenterar vi vår nya kollega, en värdefull tillgång till vårt…

Lönekartläggning i fokus – en intervju med Emma Ekelund

Att genomföra en lönekartläggning är lagstadgat. För att få insikt i vikten av att genomföra en ordentlig kartläggning och hur man kan undvika eventuella viten från Diskrimineringsombudsmannen (DO) har vi intervjuat vår HR-konsult Emma Ekelund Låt oss börja med en grundläggande fråga: Vad innebär lönekartläggning och varför är det viktigt? En lönekartläggning innebär att arbetsgivare…

Lönetransparensdirektivet från EU

I mars 2023 antog EU-parlamentet ett direktiv om lönetransparens som planeras att träda i kraft inom tre år. Detta initiativ, understött av Europeiska rådet, syftar till att främja principen om lika lön för lika arbete mellan kvinnor och män genom att öka öppenheten kring lönesättningen. Vad innebär EU-direktivet om lönetransparens? Lönetransparensdirektivet innebär att arbetsgivare kommer…