citat från artikeln

Hur man skapar ett datadrivet HR-arbete

Det har under de senaste åren skett ett dramatiskt skifte när det kommer till användande av data och information. En digital revolution som har resulterat i en exponentiell ökning av mängden tillgänglig data – inte minst inom HR området. Det datadrivna arbetet beskrivs just nu som en av de hetaste trenderna inom HR och när…

Guide | Kultur vid förvärv

En mängd olika rapporter, både från bland andra McKinsey och KPMG, har visat att majoriteten av alla fusioner och förvärv tyvärr misslyckas, eller inte får den effekt man har planerat för. Detta för att man ofta förbiser att ta hänsyn till kultur. Vi har identifierat ett antal framgångsfaktorer för att lyckas med kulturarbetet. Ladda ner vår…

citat från artikeln

Från linjeorganisation till nätverksbaserad organisation

Nätverk, tribes och kluster – organisationsformer designade för att bättre kunna hantera hög grad av komplexitet och snabba förändringar är under stark framväxt.  En mer flexibel organisationsform än traditionella vertikala hierarkier har uppenbara fördelar där den kanske viktigaste är att organisationen är uppgiftsorienterad vilket gör den agil och ger möjligheten att vid varje given tidpunkt…

Nya LAS begränsar inhyrning

Sweden HR group startade för en tid sedan en podcast där vi tillsammans med Arbetsrättsadvokaten Göran Smedberg diskuterar olika aktuella ämnen utifrån ett organisationsutvecklande perspektiv med HR och arbetsrätt i fokus. I vårt senaste avsnitt djupdök vi i en av de ändringar i nya LAS som kommer att ha mycket stor inverkan på arbetsmarknaden För…

Bild på Göran, Nanette och Karolina när de spelar in podden

Podd #7 | Har kundföretagen förstått vad nya LAS innebär?

I veckans poddavsnitt gästades vi av Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på Kompetensföretagen en del av Almega. Tillsammans diskuterade vi nya LAS – och specifikt den delen som innefattar att inhyrd bemanningspersonal ska erbjudas en tillsvidareanställning hos kundföretaget efter 24 månader – under en period om 36 månader. Detta medför en administrativ och tung uppgift för kundföretag då…

Så lyckas du med ditt Employer Brand

Vi på Sweden HR Group har en gedigen erfarenhet av stötta kunder i Employer Branding- arbete och har haft förmånen att arbeta med många olika spännande projekt inom detta område genom åren. Employer Branding är en viktig del i det affärsdrivna HR-arbetet. För att vara framgångsrik i arbetet med arbetsgivarerbjudande och varumärke krävs både en…

Att leda i förändring

Vi hade just tagit oss igenom två år av pandemi, två år av oro för vår egen och våra näras hälsa. Två år av social distansering och två år av ovetskap om framtiden. Vi hade tagit oss igenom allt detta och kommit ut på andra sidan. Men innan vi riktigt han hämta andan drabbades vår…

Vi kan aldrig sluta vårda företagskulturen

Kultur – begreppet vi inte kan få nog av att prata om. Inte konstigt eftersom vi alla lever med det och behöver förhålla oss till det i olika sammanhang. Inte minst i arbetsvardagen på jobbet. En företagskultur kan beskrivas som vanorna, värderingarna, de oskrivna reglerna och den stämning som råder på arbetsplatsen. Helt enkelt “hur…