Destruktivt ledarskap – så undviker ni det

En stor del av ledarskapsforskningen har länge fokuserat på vilka ledaregenskaper och beteenden som uppfattas som mest positiva i en arbetsgrupp. Det är förstås både intressant och användbart. Men man vet också att en starkt bidragande orsak till att medarbetare väljer att lämna sitt jobb är att man upplever ett dåligt eller destruktivt ledarskap. Det…

Reflektion – en hållbar framgångsfaktor för individ och organisation

När organisationer står inför förändringar och utmaningar sker det ofta i snabba hastigheter, på grund av exempelvis internationalisering eller digitalisering. Organisationer såväl som medarbetare kan därför stöta på hinder och hamna på villovägar, vilket kan göra det svårt att se vilken riktning som är mot målet. Detta är en anledning till att det är viktigt…

Bakom varje nettomarginal finns människor – om varför HR spelar roll

Genom åren har olika trender, teorier och metoder passerat HR, som med varierad framgång har implementerats i olika organisationer. Den senaste tiden har gamla sanningar om ledarskap och top-down verksamhetsstyrning blivit kraftigt ifrågasatt av nya rön inom neurovetenskap, nationalekonomi och statsvetenskap. Gemensamt för de nya rönen är förståelsen för att vår sociala miljö påverkar oss…

Employer Branding på 2020-talet – så här kan ditt företag attrahera rätt kandidater

Nytt år och nytt decennium innebär, som alltid, nya trender och “årets hetaste nyheter”. Många fokusområden och initiativ kvarstår fortfarande, även om de är under ständig utveckling. För bara några år sedan talades det mestadels om Employer Branding som ett sätt att försöka attrahera den svårfångade generationen som vi kallade Millennials. Idag är det betydligt…

sakra er organisation

Nya decenniets största utmaningar – det här behövs för att säkra er organisation

Idag är det många branscher och företag som står inför, eller befinner sig mitt i, stora förändringar. Dessa förändringar drivs av digitala tekniker och affärsmodeller, förändrade kundbeteenden och skiftande marknadsförutsättningar. Framtidens vinnare är de företag som tidigt fångar de möjligheter som förändringarna för med sig – och som vågar möta utmaningarna. De företag som fastnar…