Att drottning Elizabeth II gått ur tiden har knappast undgått någon. Redan som 26 åring kröntes hon till Storbritanniens och Samväldets drottning – och satt på tronen i 70 år. Drottning Elizabeth har under sin tid som statschef sett 15 premiärministrar komma och gå. Trots att brittiska hovet bjudit på sprängstoff i media genom tiderna i form av skandaler och motgångar har drottningen stått stadigt i skorna utan påverkan på hennes enorma popularitet och respekt.

swedenhrgroup_sanna_drottningen

Som något av länk till en svunnen tid har hon lyckats med konststycket att utstråla kontinuitet i en kaotisk värld genom att utföra sitt uppdrag med enastående hängivenhet och pliktkänsla. Något som gjort henne omåttligt populär. I vår tid av ständig förändring där framgång ofta förknippas med kreativitet och förmåga att prova nytt känns inte pliktkänsla som det hetaste begreppet. Vissa skulle nog säga att det låter gammaldags, andra att det är fint. Men vad innebär det egentligen att göra sin plikt? Och varifrån kommer det vi kallar för pliktkänsla?

 

Det knepiga är att själva begreppet ”plikt” kan betyda olika saker för olika människor. Inte sällan förknippas begreppet med lydnad, auktoriteter och den gamle reformatorn Martin Luther. I andra sammanhang är pliktkänslan något att bära med stolthet. Ofta bottnar de olika betydelserna i hur vi ser på plikten som sådan. Utgörs den av en uppsättning regler som andra satt upp? Eller kommer den inifrån dig själv, i form av en övertygelse om vad som är riktigt att göra? I regel handlar det väl om en kombination – skapad av uppfostran, social kontroll och vissa biologiska instinkter – som dessutom kan se olika ut från individ till individ.

 

Men faktum är att forskning pekar på att just pliktkänsla är det enda personlighetsdrag som verkligen leder till framgång.

 

Psykolog Brent Roberts vid University of Illinois, som forskar i ämnet pliktkänsla, konstaterar att vara plikttrogen är som att borsta tänderna, man förebygger att problem uppkommer. Plikttrogna människor är bra på att sätta mål och sedan jobba i riktning mot dessa enligt en noggrant uttänkt plan. De tar sig igenom motgångar och om de skulle misslyckas är de alltid redo att sätta ett nytt, mer realistiskt mål. Plikttrogna människor ger inte upp i första taget, vilket naturligtvis är en egenskap som uppskattas på de flesta arbetsplatser.

 

Det finns också en dimension av att pliktkänsla gentemot en roll, ett uppdrag eller en organisation innebär att fokuset ligger på uppgiften i det stora och i ett långsiktigt perspektiv, snarare än den egna prestationen, framgången och vårdandet av det personliga varumärket här och nu. Se där en ledaregenskap som vi vet skänker både meningsfullhet och trygghet för omgivningen. Att vara plikttrogen, välorganiserad och flitig är med andra ord ett mycket viktigt framgångsrecept nästan oavsett vad du jobbar med.

 

Alla medaljer har dock en baksida. Vissa studier visar att plikttrogna människor har svårare att vara kreativa och visst kan deras brist på spontanitet framstå som lite tråkig för sin omgivning. För hög grad av plikttrogenhet kan leda till perfektionism och riskera ”workoholism”. I värsta fall sätts likhetstecken mellan prestation och människovärde. De som drivs av pliktkänsla möter inte sällan på utmaningar i det moderna arbetslivet i form av vad man anser är rätt att göra och vad som i praktiken kan åstadkommas.

 

Trots avsaknad av spontanitet och kreativitet, råder det inga tvivel om att plikttrogenhet är ett mycket positivt personlighetsdrag som har stor betydelse för människors möjligheter att nå framgång.

Vill du outsourca din HR-funktion, behöver kompletterande kompetens och/eller resurser till ditt befintliga HR-team eller behöver stöd i ett strategiskt projekt? Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter behov.

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 073-519 59 01 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.