På senaste tiden har vi i media sett flera exempel på risken med en destruktiv kultur och den typen av medarbetare eller ledare som på engelska kallas ”brilliant jerk”. Det vill säga; ett beteende eller ledarskap som vid första anblicken ter sig charmigt, inspirerande och högpresterande, men vid närmare kontakt visar sig bestå av manipulation, dålig attityd och opålitlighet.

Ibland kan ett företags kultur bli så influerat av the brilliant jerk att hela bolaget lever i en destruktiv spiral. Människor som hamnar i ett sådant sammanhang kommer snart att uppleva sig förminskade, utsatta och utmanövrerade. Om man låter den typen av beteende få spelrum i organisationen riskerar man att ha ett företag som upplever bland annat hög personalomsättning, minskad produktivitet och höga sjukfrånvarosiffror.

swedenhrgroup_destruktivt_ledarbeteende

En brilliant jerk är ofta högpresterande. Levererar på hög nivå, men på bekostnad av de runt omkring honom eller henne. Personen upplevs ofta ta upp en oproportionell andel av allt syre i ett rum, ta åt sig äran av andras arbete och få alla framgångar att handla om just honom eller henne. Om personen dessutom är chef så kommer man snart att se hur gruppen, eller tillochmed hela bolaget blir strykrädda. Det vill säga; kreativiteten, viljan och modet att testa nya saker minskar drastiskt i rädsla för kritik. Produktiviteten går ner, människor tenderar att ägna tid åt att oroa sig och/eller bilda subgrupper. Kommunikationen haltar och den upplevda stressnivån skenar.

Vi på Sweden HR group har lång erfarenhet av ledarutveckling och har identifierat våra tips för att förbygga ett destruktivt ledarbeteende i organisationer.

Våra tips för att förebygga ett destruktivt ledarbeteende:

 

Se till att ha ledarskapsfrågorna högt på agendan.

Ledarskapsförmåga är en egen kompetens. Våga definiera den, utveckla den och utvärdera dina chefer på den.

 

Etablera tydliga ledarskapskriterier i hela organisationen.

Formulera, och framför allt kommunicera tydligt vilken typ av ledarskap som krävs i er organisation. Glöm inte att definiera konkreta önskvärda beteenden kopplade till kriterierna.

 

Följ upp på ledarskapskriterierna.

Etablera tydliga KPI:er kopplade till önskvärda ledarbeteenden. Våga utvärdera chefernas mjuka värden!

 

Skapa modiga ledare genom att utveckla och stärka era chefer löpande

  • Lämna inte era chefer ensamma i sin utsatta position. Säkerställ att det finns forum och arenor för dem att mötas, lära av varandra och diskutera sina dilemman.
  • Alla ledare behöver få utveckla och arbeta vidare med sitt ledarskap. Erbjud organiserad utveckling och/eller coaching på regelbunden basis.

 

Släpp inte taget

Alla ledare behöver kontinuerlig utveckling. Hur erfaren man än är så behövs ständig utveckling för att fortsätta växa och leverera som chef och ledare.

 

Säkerställ stödsystem

Om ni inte har HR inhouse är det viktigt att säkerställa ett externt stöd som kan hjälpa er i personalfrågor – men även strategiska och organisationsutvecklande projekt.

Vill ni utveckla era chefer – och få dem att prestera sitt bästa? Behöver ni kompletterande kompetens och/eller resurser för att skapa rätt förutsättningar för er ledarutveckling? Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter behov.

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 073-519 59 01 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.