Nätverk, tribes och kluster – organisationsformer designade för att bättre kunna hantera hög grad av komplexitet och snabba förändringar är under stark framväxt.

citat från texten

En mer flexibel organisationsform än traditionella vertikala hierarkier har uppenbara fördelar där den kanske viktigaste är att organisationen är uppgiftsorienterad vilket gör den agil och ger möjligheten att vid varje given tidpunkt anpassa teamens sammansättning efter uppdrag och uppgift. Vi behöver en organisation som kontinuerligt kan hantera innovation, strategi och kulturell förändring. Där många organisationer har kommit till slutsatsen att en nätverksbaserad organisation är snabbare både på att fånga upp möjligheter och att agera på dem än en traditionell linje.

 

En tydlig skillnad mot en linjeorganisation är också att linjechefen med ansvar för att bygga ett team med tydlig hemvist över tid inte finns här. Istället skapas team eller kluster som i hög grad är självstyrande kring sin uppgift – självledarskap blir därför en förutsättning. Utifrån ett produktivitets- och effektivitetsperspektiv är individer som är självständiga och självstyrda mer produktiva. Detta då de behöver väldigt lite inblandning av sina ledare, vilket gagnar alla typer av organisationer.

 

Innan du sätter i gång med att skapa en mer flexibel organisationsmodell så är det viktigt att vara medveten om att en förändring av människors hemvist och plats på jobbet alltid är ett förändringsarbete som har utmaningar och kräver en tydlig tanke. Vi vet att vi människor presterar bäst när vi vet vad som förväntas av oss och att vi har och ges rätt förutsättningar att leverera. Vårt övergripande mål bör vara att skapa en organisationsform där vi kan optimera förutsättningarna för kompetens och prestation.

 

Kan då verkligen alla företag fungera med denna typ av ”icke-struktur” och självledarskap och är medarbetarna redo för att ta sig an det ägarskap och självledarskap som krävs?

 

Baserat på arbete med våra kunder som antingen har eller står inför att genomföra förändringar av organisationsdesignen mot en nätverksbaserad struktur har vi satt samman fyra tips.

 

Våra fyra tips!

  1. Börja med mål och mening. Varför finns vi som bolag? Vad ska vi åstadkomma? Om inte målen är tydliga finns en risk att de självstyrande grupperna på sikt kommer att dra åt olika håll.
  1. Haka inte bara på ”det nya”. Hur man organiserar sin verksamhet bör vara ett medvetet val som matchar den omvärld och förutsättningar som företaget verkar i. Det behöver inte heller vara antingen strikt linje eller strikt nätverk – inslag av båda kan fungera alldeles utmärkt.
  1. Ha med kulturperspektivet. Kultur är alltid viktigt men i en nätverksbaserad organisation är det extra kritiskt. Ju mer löst hållen organisationsstrukturen är – desto mer fokus behöver läggas på företagskulturen och mål som en sammanhållande mekanism. I en nätverksbaserad organisation blir det helt avgörande att alla tar ansvar för kultur, klimat och teamets samarbete.
  1. Var medveten om att en organisation utan traditionella linjechefer ställer större krav på självständighet, drivkraft och mognad hos medarbetarna. Olika individer har olika stort behov av tydlighet och tillhörighet i förhållande till ledare/chef och här spelar förstås erfarenhet in. Desto mer junior medarbetarskara – desto större behov av tydlighet och stöd. Här behöver vi fundera över hur vi ska tillgodose detta när vi inte på det traditionella viset formar team runt en och samma ledare.

Vill ni ha hjälp att genomföra förändringar i er organisationdesign mot en nätverksbaserad struktur? Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter behov!

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 073-519 59 01 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.