Kosläpp på arbetsmarknaden

Från och med den 9 februari räknas inte längre Covid 19 som en allmänfarlig sjukdom. Detta är stort och kommer att få en enorm effekt på arbetsmarknaden. Redan under våren 2021 pratade vi på Sweden HR group om den förlösande effekt i samhället som kom av att smittspridningen av Covid 19 gick ner och att…

Vi är SaaS Nordic nya partner

Nu armkrokar vi med det högst aktuella nätverket SaaS Nordic. Vi ser fram emot att bidra till framgång hos Nordens mest framstående SaaS bolag genom att tillföra HR/People & Culture kompetens. Tack Daniel Nackovski & Thomas Sjöberg för ert värdefulla engagemang! Vill du outsourca din HR-funktion, behöver kompletterande kompetens och/eller resurser till ditt befintliga HR-team eller…

Podd #1 | Distansarbete

Vi fick fantastisk respons på vårt senaste webinar om arbetsgivarens möjligheter och skyldigheter vid frågor som uppstår under pandemin, som vi höll tillsammans med vår arbetsrättsadvokat Göran Smedberg. Det gav oss insikter att det finns ett behov av att få ta del av resonemang ur ett organisations/HR/people and culture perspektiv i kombo med arbetsrätt på…

Guide | People & Culture

Sweden HR group har förmånen att jobba med många företag i stark tillväxt med fokus på de operativa och strategiska HR-frågorna, som ofta går under benämningen People & Culture. Vi kommer ofta in när företaget hunnit bli cirka 30 eller fler anställda och tillväxten och rekryteringen går då ofta i en rasande fart.   Vi…

Varmt välkommen 2022!

Osäkerhet, otydlighet och oro. Tre ord som jag tar med mig från 2021. Ett år där vi återigen eller kanske fortsatt – tvingats navigera i okända vatten och ta beslut i frågor utan tydliga regelverk eller praxis som rör vår personal och vår organisation. Det har varit ett år präglat av oförutsägbarhet och tvära kast.…

Vad är HR?

HR, eller Human Resource Management, är affärskritisk eftersom det innefattar allt från den vardagliga verksamheten till strategiska förändringsarbeten. HR vet vad som skapar produktivitet, innovation och förändringsvilja.  Professionella HR chefer har kompetens och vana att gå in med ett systemiskt perspektiv- att ha en övergripande bild av organisationens olika delar och intressen samt hur funktioner, processer och mål kan…

Ny visselblåsarlag

Idag, 17 december 2021, får vi en ny lag; lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Eller, som den kommer att kallas, visselblåsarlagen. Lagen bygger på ett EU-direktiv och ersätter den nuvarande lagen om visselblåsarskydd som nu varit i kraft i några år. Visselblåsarlagen innebär att alla arbetsgivare med mer än 50 anställda…

Vår nya kollega-Lisa Clemensson

Varmt välkommen önskar vi vår nya kollega Lisa Clemensson. Lisa kommer att arbeta som HR-konsult i vårt interna team med våra befintliga och kommande kunder. Lär känna Lisa närmre Vad har du gjort innan du kom till Sweden HR group?  Jag har sedan jag tog min masterexamen i Human Resource Management arbetat operativt och brett…

Vår nya kollega- Erica Wärme

Varmt välkommen önskar vi vår nya kollega Erica Wärme som stärker upp sälj och marknadsteamet som koordinator. Lär känna Erica närmre Vad har du gjort innan du kom till Sweden HR group?  Jag kommer direkt från universitetet och har en civilekonomexamen med inriktning marknadsföring. Förutom detta har jag även pluggat media- och kommunikationsvetenskap. Jag har ett stort intresse…