I mars 2023 antog EU-parlamentet ett direktiv om lönetransparens som planeras att träda i kraft inom tre år. Detta initiativ, understött av Europeiska rådet, syftar till att främja principen om lika lön för lika arbete mellan kvinnor och män genom att öka öppenheten kring lönesättningen.

lönetransparensdirektivet

Vad innebär EU-direktivet om lönetransparens?

Lönetransparensdirektivet innebär att arbetsgivare kommer att ha strängare krav på sig att informera arbetssökande om löneläget och löneintervall i samband med jobbannonseringen, samt att ge information om möjligheter till löne- och karriärsutveckling, innan en lön överenskommes. Dessutom kommer direktivet att förbjuda arbetsgivare att fråga om arbetssökandes tidigare lön.

För att främja jämlikhet och transparens ges alla anställda rätt att begära information om sin individuella lönenivå samt den genomsnittliga lönenivån för anställda i likvärdiga arbeten, uppdelat på kön. Detta ger arbetstagare möjlighet att identifiera eventuella löneskillnader och kräva rättvisa och jämställda villkor.

Företag med över 100 anställda ställs inför ytterligare krav att redovisa sina löneskillnader mellan könen publikt.

Om löneskillnaden överstiger 5 % ska en noggrann lönekartläggning göras i samarbete med arbetstagarrepresentanter. Detta är ett viktigt steg för att adressera och korrigera eventuella orättvisor.

Rätt till ersättning vid lönediskriminering.

En av de mest kraftfulla åtgärderna i detta direktiv är att det ger anställda rätt till ersättning om de upplever lönediskriminering på grund av kön. Ersättningen omfattar retroaktiv betalning av lön, bonusar och andra relaterade förmåner. Det nya direktivet innebär även att arbetsgivaren har bevisbördan när det gäller transparens i lönesättning. Om arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter ligger det på dem att bevisa att det inte förekommer lönediskriminering.

Hur kommer lönetransparensdirektivet påverka HR-avdelningen?

Genomförandet av EU-direktivet kommer att kräva betydande insatser från företags HR-avdelningar. Företag kommer att behöva revidera och uppdatera allt från rekryterings- till lönehanteringsprocesser i enlighet med direktivet. Dessutom kommer alla chefer att behöva utbildning om de nya processerna. För att vara förenlig med lönetransparensdirektivet kommer det även att behövas kunskap inom bland annat arbetsrätt, förmåner, och diskrimineringslagstiftning. Här kan det behövas extern kompetens.

Vill du läsa mer om lönetransparensdirektivet?

Ta del av hela lönetransparensdirektivet på Europeiska rådets hemsida.

LÄS MER

Behöver du HR-stöd?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att prata mer om HR och lönetransparensdirektivet. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

  Guide: Så lyckas du med Lönekartläggning

  lönekartläggning guide

  Om Sweden HR group

  Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

  Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt efter dina unika behov och affärsfas och har flexibiliteten att snabbt skala upp eller ner när det behövs.

  Vi arbetar i team, vilket ger våra kunder fördelarna med att ha en hel HR/People & Culture-avdelning till sitt förfogande – oavsett uppdragets storlek. Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar.

  Som kund hos oss får du en stärkt organisation.