Att genomföra en lönekartläggning är lagstadgat. För att få insikt i vikten av att genomföra en ordentlig kartläggning och hur man kan undvika eventuella viten från Diskrimineringsombudsmannen (DO) har vi intervjuat vår HR-konsult Emma Ekelund

Lönekartläggning Emma Ekelund

Låt oss börja med en grundläggande fråga: Vad innebär lönekartläggning och varför är det viktigt?

En lönekartläggning innebär att arbetsgivare årligen gör en kartläggning och analys av lönerna på företaget i syfte att upptäcka och vid behov åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är ett väldigt viktigt verktyg för att säkra jämställda löner för lika och likvärdigt arbete på företaget.

 

”Om ett företag har minst 10 anställda ska lönekartläggningen även vara skriftligt dokumenterad.”

 

Hur kan lönekartläggning påverka arbetsmiljön?

Lönekartläggning kan ha en stor påverkan på arbetsmiljön och jag rekommenderar starkt att lägga tid på den och inte bara se det som ett måste utifrån lagkravet. Lönekartläggningen hjälper oss att arbeta på ett systematiskt och genomtänkt sätt för att sätta löner utifrån givna kriterier. Detta främjar en jämställd löneutveckling och skapar en bättre arbetsmiljö fri från diskriminering.

 

Vilka utmaningar kan företag möta när de genomför en lönekartläggning?

En vanligt förekommande utmaning är att man inte känner att man har tid eller kunskap att genomföra en korrekt lönekartläggning. Många företag genomför sin lönekartläggning i excel, vilket är tidskrävande och kan vara en utmaning för många. Här rekommenderar jag att man införskaffar ett lönekartläggningssystem som underlättar lönekartläggningen – alternativt kollar om ens redan befintliga HR-system kan erbjuda detta. Vi får komma ihåg att tid är pengar.

 

Vilka bästa praxis eller rekommendationer skulle du ge till företag som vill genomföra en framgångsrik lönekartläggning?

Med tanke på att lönekartläggningen återkommer årligen är det av stor vikt att etablera en tydlig process och en välstrukturerad plan för lönekartläggning och analys inom företaget.

 

Min rekommendation är att relevanta parter på bolaget tillsammans gör ett gediget och grundläggande arbete med arbetsvärderingar av rollerna. Det är dessa som ligger till grund för kartläggningen och analysen av lika och likvärdiga arbeten. Att kontinuerligt genomlysa och vid behov uppdatera arbetsvärderingarna är något man har igen senare och underlättar inför kommande lönekartläggningar.

Vill du läsa mer om lönekartläggning?

LÄS MER

Behöver du hjälp med er lönekartläggning?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att prata mer om lönekartläggning. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

    Om Sweden HR group

    Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

    Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt efter dina unika behov och affärsfas och har flexibiliteten att snabbt skala upp eller ner när det behövs.

    Vi arbetar i team, vilket ger våra kunder fördelarna med att ha en hel HR/People & Culture-avdelning till sitt förfogande – oavsett uppdragets storlek. Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar.

    Som kund hos oss får du en stärkt organisation.