Lönekartläggning och analys för jämställda löner

Vi på Sweden HR group är specialister på lönekartläggning och har lång erfarenhet av att hjälpa företag att genomföra detta viktiga arbete. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som passar just ert företags behov och storlek.

Varför gör man en lönekartläggning?

Enligt svensk lag krävs att alla företag med minst 10 anställda genomför en lönekartläggning. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa jämställdhet och motverka diskriminering inom arbetslivet. En väl genomförd lönekartläggning skapar transparens, identifierar eventuella löneskillnader och ger underlag för att vidta åtgärder för att uppnå lika lön för lika arbete.

Varför gör man en lönekartläggning?

Enligt svensk lag krävs att alla företag med minst 10 anställda genomför en lönekartläggning. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa jämställdhet och motverka diskriminering inom arbetslivet. En väl genomförd lönekartläggning skapar transparens, identifierar eventuella löneskillnader och ger underlag för att vidta åtgärder för att uppnå lika lön för lika arbete.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi på Sweden HR group är specialister på lönekartläggning och har lång erfarenhet av att hjälpa företag att genomföra detta viktiga arbete. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som passar just ert företags behov och storlek.

 • Granskning och analys: Vi granskar er befintliga lönestruktur och genomför en noggrann lönekartläggning för att identifiera eventuella löneskillnader baserade på kön, ålder eller andra relevanta faktorer.
 • Rådgivning och åtgärdsplan: Vi tar fram en detaljerad åtgärdsplan för att eliminera eventuella ojämlikheter och främja jämställdhet inom lönestrukturen.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi på Sweden HR group är specialister på lönekartläggning och har lång erfarenhet av att hjälpa företag att genomföra detta viktiga arbete. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som passar just ert företags behov och storlek.

 • Granskning och analys: Vi granskar er befintliga lönestruktur och genomför en noggrann lönekartläggning för att identifiera eventuella löneskillnader baserade på kön, ålder eller andra relevanta faktorer.
 • Rådgivning och åtgärdsplan: Vi tar fram en detaljerad åtgärdsplan för att eliminera eventuella ojämlikheter och främja jämställdhet inom lönestrukturen.

”Tydligt, snabbt, hög kompetens”

Vill du prata mer om lönekartläggning?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att prata mer om lönekartläggning. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

  Hur genomför man en lönekartläggning?

  Genom att utföra en lönekartläggning granskar arbetsgivaren noggrant alla olika befattningar i organisationen och utvärderar vilka som anses vara likvärdiga. För att uppfylla kraven från Diskrimineringsombudsmannen behöver organisationen också jämföra befattningar som oftast innehas av män eller är könsneutrala med de som främst innehas av kvinnor. Kraven i dessa befattningar kan vara högre, men lönerna lägre.

  Hur genomför man en lönekartläggning?

  Genom att utföra en lönekartläggning granskar arbetsgivaren noggrant alla olika befattningar i organisationen och utvärderar vilka som anses vara likvärdiga. För att uppfylla kraven från Diskrimineringsombudsmannen behöver organisationen också jämföra befattningar som oftast innehas av män eller är könsneutrala med de som främst innehas av kvinnor. Kraven i dessa befattningar kan vara högre, men lönerna lägre.

  Genom denna kartläggning kan man upptäcka eventuella löneskillnader och analysera vad som ligger bakom dem. Om en löneskillnad kan förklaras med faktorer som inte är kopplade till kön betraktas den som motiverad och saklig.

  Lönetransparensdirektivet från EU

  Lönetransparensdirektivet, understött av Europeiska rådet, syftar till att främja principen om lika lön för lika arbete mellan kvinnor och män genom att öka öppenheten kring lönesättningen. Genomförandet av EU-direktivet kommer bland annat kräva betydande insatser från företags HR-avdelningar och ställa högre krav på transparens och redovisning av löneskillnader publikt.

  Lönetransparensdirektivet från EU

  Lönetransparensdirektivet, understött av Europeiska rådet, syftar till att främja principen om lika lön för lika arbete mellan kvinnor och män genom att öka öppenheten kring lönesättningen. Genomförandet av EU-direktivet kommer bland annat kräva betydande insatser från företags HR-avdelningar och ställa högre krav på transparens och redovisning av löneskillnader publikt.