Norden har länge varit känt för sitt unika och progressiva ledarskap och företagskultur. Geert Hofstedes kulturdimensioner har hjälpt oss att förstå de grundläggande drag som definierar detta nordiska ledarskap, och jag önskar att betona det feminina inslaget i detta ledarskap, särskilt under tider av kris och förändring.

NORDISKT LEDARSKAP I KRISER-2

Kulturen och kärnvärderingarna

Nordiskt ledarskap, som beskrivet av Hofstedes dimensioner, kännetecknas av hög individualism, låg maskulinitet, låg osäkerhetsundvikande och lågt maktavstånd. Detta innebär att individen och samarbete värderas högt, hierarki är begränsad, och det finns en hög tolerans för osäkerhet. Dessa grundläggande kärnvärden skapar en god grund för att bemöta och hantera kriser.

Empati är en central komponent i detta ledarskap, vilket i hög grad underlättar hantering av kriser.

Empati som nyckelkomponent

Under våren 2023 bad jag fyra MBA-studenter från Scheller College of Business vid Georgia Institute of Technology genomföra en undersökning där de jämförde nordiskt, kvinnligt ledarskap med amerikanskt, kvinnligt ledarskap. En tydlig skillnad som framkom var användningen av empati. Det amerikanska ledarskapet utgick mer från självsäkerhet, medan det nordiska utmärker sig genom sin förmåga att sätta sig in i andras skor och vara medveten om medarbetares känslor och behov. Empati är en central komponent i detta ledarskap, vilket i hög grad underlättar hantering av kriser.

 

Ledarskap med empati

Empatiskt ledarskap innebär att ledare är lyhörda, förstående och stödjande gentemot sina medarbetare. De är villiga att lyssna på medarbetarnas åsikter och känslor och hjälper dem att hantera utmaningar. Detta är av avgörande betydelse i tider av osäkerhet och förändring.

 

Empatiska ledare är bra på att hantera konflikter inom sina team, medlar vid behov och hjälper till att hitta konstruktiva lösningar. Denna förmåga är särskilt värdefull när en organisation står inför kriser eller svåra beslut.

 

Genom att visa empati hjälper ledare sina medarbetare att känna sig mer motiverade och engagerade. Att känna att ens ledare bryr sig om ens välbefinnande kan vara en stark motivationsfaktor.

 

Empati som nyckeln till framgång under kriser

I tider av kriser, som vi har sett med Covid-19-pandemin, har det nordiska ledarskapets empatiska aspekter blivit särskilt värdefulla. De förmågor som empatiska ledare besitter hjälper till att bygga förtroende inom organisationen och främjar en samarbetsinriktad arbetsmiljö som är avgörande för att hantera komplexa problem.

Det är dags att bejaka det feminina i det nordiska ledarskapet och omfamna empati som en nyckelkomponent.

Det är dags att bejaka det feminina i det nordiska ledarskapet och omfamna empati som en nyckelkomponent. Genom att göra det kan organisationer och företag dra nytta av de unika egenskaperna i nordiskt ledarskap för att hantera och övervinna kriser och skapa en arbetsmiljö som är både humankapitalvänlig och produktiv. Empati är en kraftfull drivkraft som inte bara stärker relationer utan också främjar innovation och framgång i en allt mer komplex värld.

Text: Christopher Grahn, Partner & Adj. Professor, Nordic Minds

Christopher is Partner & Head of US and focuses on the Technology, Professional Services and Industrial sectors. He is based in Sweden and the US. Before entering the headhunting industry, he spent more than 15 years serving as a CEO, President, and Board Member of Technology companies in North America, Asia-Pacific, and Europe – scale ups as well as established corporations. Christopher is also an Adjunct Professor in Strategy & Innovation at the Scheller College of Business at the Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA. He has a M.Sc. in Industrial Engineering & Management. With his intercultural knowhow, experiences as an executive and in strategy consulting, Christopher advises Nordic and DACH businesses when entering, scaling up, or strengthening the US business, primarily within the VC/PE, tech, and industrial fields.

Languages: Swedish, English & German.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att prata mer om HR och organisationsutveckling. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

    Om Sweden HR group

    Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

    Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt efter dina unika behov och affärsfas och har flexibiliteten att snabbt skala upp eller ner när det behövs.

    Vi arbetar i team, vilket ger våra kunder fördelarna med att ha en hel HR/People & Culture-avdelning till sitt förfogande – oavsett uppdragets storlek. Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar.

    Som kund hos oss får du en stärkt organisation.