En intervju med John Björklöf Werner

Hösten är här, och den innebär en tid för förändring och utveckling. Många organisationer står inför utmaningen med omstrukturering och har många frågor kring detta ämne. Vi har därför haft nöjet att intervjua vår HR-konsult, John Björklöf Werner, för att få en djupare insikt i omstruktureringens betydelse och dess påverkan på organisationer. Dessutom ger han oss råd om vad företag bör beakta inför en omstrukturering.

en djupdykning i omstrukturering

John, kan du inleda med att förklara vad som menas med omstrukturering?

Självklart! Omstrukturering är en komplex process som syftar till att ett företag reorganiserar sin verksamhet på olika sätt, i syfte att förbättra effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Det innefattar ofta justeringar av organisationsstrukturen, personalstyrkan, arbetsflöden samt till och med företagets övergripande affärsmodell.

 

Vilka är några av de vanligaste anledningarna till att företag väljer att genomgå en omstrukturering?

Det finns flera faktorer som kan leda till behovet av en omstrukturering. En av de mest förekommande orsakerna är att anpassa sig till förändringar på marknaden. Om företaget upptäcker att dess produkter eller tjänster inte längre är konkurrenskraftiga eller om marknadens behov förändras, kan det bli nödvändigt att omstrukturera för att anpassa sig. Andra vanliga motiv inkluderar kostnadsminskning, förbättring av arbetsprocesser, hantering av fusioner eller förvärv, samt åtgärdande av interna problem.

För en framgångsrik omstrukturering är noggrann planering och analys nödvändiga inledande steg.

Vilka är de viktigaste stegen för att framgångsrikt genomföra en omstrukturering?

För en framgångsrik omstrukturering är noggrann planering och analys nödvändiga inledande steg. Företaget måste klargöra sina mål och syften med omstruktureringen och skapa en strategi för att uppnå dem. Det är viktigt att ta ett helhetsperspektiv som inkluderar strategisk affärsanalys, arbetsrättsliga och juridiska överväganden, finansiella aspekter samt värderings- och kulturfrågor. Dessutom är det av yttersta vikt att involvera de anställda i processen och kommunicera öppet och tydligt om de planerade förändringarna. Detta är särskilt viktigt då den psykosociala arbetsmiljön ofta påverkas av den oro och turbulens som kan upplevas i samband med en omstrukturering. Så gör alltid en riskbedömning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv som en del av förberedelserna.

 

Därefter är genomförandefasen kritisk. Det handlar om att effektivt implementera de planerade ändringarna och se till att de fungerar smidigt i praktiken. Efter genomförandet är det viktigt att utvärdera resultaten och vara beredd att justera om det behövs. I vår guide ”Skapa rätt förutsättningar inför er omstrukturering” delar vi mer insikter om hur man kan genomföra en omstrukturering på bästa sätt.

 

Det är viktigt att komma ihåg att alla företag är olika, precis som individer, vilket gör det svårt att ge generella tips som fungerar för alla. Därför behöver man alltid skruva på strategin för att kunna få en strategi som är skräddarsydd för ens omorganisation.

Förändringar kan även ha en påverkan på medarbetarnas motivation, både positivt och negativt.

Hur påverkar omstrukturering de anställda, och hur kan företag minimera eventuella negativa effekter?

Omstrukturering kan som nämnt vara påfrestande för de anställda, eftersom det ofta innebär förändringar i deras arbetsroller och arbetsprocesser. Förändringar kan även ha en påverkan på medarbetarnas motivation, både positivt och negativt.

 

För att minimera eventuella negativa effekter är det viktigt att upprätthålla en öppen dialog med de anställda och ge dem möjlighet att vara delaktiga i processen. Skapa så mycket tydlighet och förutsägbarhet som möjligt för personalen. Utbildning och stöd är avgörande för att hjälpa medarbetarna att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Ett stödsystem och en metod för uppföljning och utvärdering av omstruktureringen är också att rekommendera.

 

Tack så mycket John för dina insikter om omstrukturering!

Behöver du hjälp med omstrukturering?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att prata mer om omstrukturering. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

    Om Sweden HR group

    Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

    Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt efter dina unika behov och affärsfas och har flexibiliteten att snabbt skala upp eller ner när det behövs.

    Vi arbetar i team, vilket ger våra kunder fördelarna med att ha en hel HR/People & Culture-avdelning till sitt förfogande – oavsett uppdragets storlek. Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar.

    Som kund hos oss får du en stärkt organisation.