I tider av kris spelar HR-professionella en avgörande roll i att upprätthålla förtroendet inom en organisation. Kriser kan vara allt från ekonomiska svårigheter till globala pandemier, och det är HR:s ansvar att säkerställa att företagets mest värdefulla tillgång – dess människor genomlever krisen, känner sig stöttade och värderade.  

FÖRTROENDE UNDER KRISER

Här är fyra nyckelstrategier för HR-professionella för att skapa och upprätthålla förtroendet i organisationen: 

... att informera om att det inte finns någon ny information kan vara lika viktigt som att delge nyheter.

Skapa en kultur av öppen och ärlig kommunikation: Transparens är nyckeln, särskilt under kriser. HR bör uppmuntra ledare att kommunicera tydligt och regelbundet om företagets status och framtidsplaner. Detta inkluderar att dela både goda och dåliga nyheter. Dessutom, att informera om att det inte finns någon ny information kan vara lika viktigt som att delge nyheter. Genom att skapa en kultur där ärlighet värderas och praktiseras, kan HR minska ryktesspridning och oroskänslor bland medarbetarna.

 

Förstärka empati och medkänsla i ledarskapet: HR kan spela en viktig roll i att coacha chefer och ledare att visa empati och förståelse för medarbetarnas situationer. Detta kan innebära att ge råd om hur man lyssnar aktivt, erkänner utmaningar som teamet står inför, och visar genuin omtanke om individernas välbefinnande. Empati från ledarskapet skapar en starkare känslomässig koppling och ett förtroende, vilket är avgörande under tuffa tider. Christopher Grahn från Nordic Minds har bland annat uppmärksammat empati under kriser – läs mer här.

 

Främja medarbetarnas delaktighet i beslutsprocessen: HR kan råda ledningen att inkludera medarbetarnas röster i beslutsprocessen. Detta kan vara genom feedbacksessioner, enkäter eller arbetsgrupper som fokuserar på krislösningar. Genom att ge medarbetare en plattform för delning av idéer och bekymmer, stärker HR känslan av delaktighet och kontroll, vilket är viktigt för att upprätthålla förtroendet.

HR bör främja en kultur där anpassningsförmåga ses som en styrka.

Stödja flexibilitet och anpassningsförmåga: HR bör främja en kultur där anpassningsförmåga ses som en styrka. Det innebär bland annat att hjälpa ledare att utveckla flexibla arbetssätt, stödja balansen mellan arbete och privatliv, och snabbt justera HR-policyer för att möta nya utmaningar. Genom att vara föregångare i anpassningsförmåga, visar HR sitt engagemang för både organisationens och medarbetarnas bästa.

Genom att implementera ovan strategier kan HR-professionella inte bara bidra till att hantera nuvarande utmaningar, utan också stärka organisationens förmåga att hantera framtida kriser. Det handlar inte bara om att överleva en kris, utan också om att odla en motståndskraftig och engagerad arbetsstyrka som kan trivas under alla förhållanden. 

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att prata mer om HR och organisationsutveckling. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

    Om Sweden HR group

    Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

    Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt efter dina unika behov och affärsfas och har flexibiliteten att snabbt skala upp eller ner när det behövs.

    Vi arbetar i team, vilket ger våra kunder fördelarna med att ha en hel HR/People & Culture-avdelning till sitt förfogande – oavsett uppdragets storlek. Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar.

    Som kund hos oss får du en stärkt organisation.