Kundcase – Enento Group

Organisational development projectUtveckling av HR-strategi Enento Group är ett nordiskt affärs- och kreditinformationsföretag som grundades i Finland redan 1905. Idag har företaget 450 medarbetare i Norden och huvudkontor i Helsingfors. Enento Groups verksamhet bedrivs under varumärkena Asiakastieto och Emaileri i Finland, under varumärkena UC, Allabolag och Proff i Sverige samt under varumärket Proff i Norge…

Kundcase – Mellanskog

Extended HR-teamOperationellt och strategiskt HR-stöd Mellanskog är en ekonomisk förening som grundades 1906 och ägs idag av cirka 27 000 skogsägare. Deras huvudsakliga uppgift är att företräda det privata familjeskogsbruket och arbeta med skogiga tjänster anpassade för skogsägarnas behov. Till exempel via rådgivning, prisförhandlingar, skogsbruksverksamhet med mera. Mellanskog verkar även näringspolitiskt, ofta i samarbete med…

Kundcase – Hjärt-Lungfonden

Outsourcad HR-funktion Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse. Idag dör fler människor av hjärt-kärlsjukdom än av något annat. Miljoner människor drabbas, lider och dör av sjukdom i hjärta, kärl och lungor. Unga, gamla. Alla kan drabbas. Men ingen ska behöva dö i förtid.…

Kundcase – FMG

Organisational development project Future Media Group (FMG) grundades 2013 och har sedan dess haft ett nära samarbete med flera av Sveriges och Norges största publicister och medieföretag. Deras kärnkompetens ligger inom marknadsföring, media, innehåll, koncept och event. De är specialiserade på att skapa reklamprodukter som enkelt kan integreras i ens produkt eller tjänst. De senaste…

Kundcase – Carnegie Fonder

Outsourcad HR-funktion Carnegie Fonder är ett fondbolag med experter på aktiv förvaltning och hållbara investeringar. Bolaget grundades 1988 har sedan dess fokuserat på att investera i verksamheter som agerar långsiktigt. Detta för att skapa ekonomisk trygghet åt sina sparare. Förvaltningen bygger på klassisk finansiell analys och modern hållbarhetsanalys. Carnegie Fonder har 60 anställda i bolaget.…

Kundcase – Zordix

Organisational development project Zordix är ett snabbväxande gamingbolag som grundades 2008, i Sverige. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Umeå och är verksamma på en internationell arena. Zordix är en multinationell utvecklare och förläggare dedikerad till att förse den globala spelmarknaden med ledande innovationer, teknologi och kreativa ambitioner genom en växande familj av varumärken. Genom…

Kundcase – Applicon

Outsourcad HR-funktion Applicon är ett teknikföretag som samarbetar med banker och finansiella institutioner i Norden. Deras anställda har stor erfarenhet av bank-, finans- och affärsprocesser, ledning, systemutveckling, implementering av standardsystem och anpassning av internationella banksystem. Applicon omsätter cirka 109 miljoner kronor och har idag 50 anställda.   Bakgrund Applicon hade ett behov av att initiera…

Kundcase – MENTIMETER

Extended HR-team Mentimeter är en samarbets- och interaktionsplattform som gör att presentationer, möten och föreläsningar blir interaktiva och engagerande istället för passiva. Företaget grundades 2014 i Stockholm med en vision att i grunden förändra presentations-, föreläsnings- och möteskulturen i företag och på utbildningar från ett ensidigt pratande till ett inkluderande lyssnande. Plattformen ger deltagarna möjlighet…

Kundcase – KGM

Organizational development project KGM Datadistribution är ett företag med spetskompetens inom utdata och långt framme med nya tekniska lösningar. Företaget har produktionsanläggningar i Stockholm, Köpenhamn och Sundsvall och producerar årligen ca 210 miljoner A4 printsidor, ca 120 m miljoner postala försändelser och producerar och distribuerar årligen ca 100 miljoner digitala försändelser. Behov KGM stod inför ett…