Organizational development project

Utveckling av HR-strategi

null

Enento Group är ett nordiskt affärs- och kreditinformationsföretag som grundades i Finland redan 1905. Idag har företaget 450 medarbetare i Norden och huvudkontor i Helsingfors. Enento Groups verksamhet bedrivs under varumärkena Asiakastieto och Emaileri i Finland, under varumärkena UC, Allabolag och Proff i Sverige samt under varumärket Proff i Norge och Danmark.

Bakgrund

I samband med att Enento Group skulle ta fram en ny reviderad övergripande nordisk koncernstrategi för åren 2023 till 2025 behövdes även HR strategin uppdateras med utgångspunkt i affärsbehoven. Enento anlitade Sweden HR Group som bidrog med extern expertis inom HR strategi och organisationsutveckling.

 

Lösning & Resultat

Sweden HR group har fungerat som ett strategiskt HR stöd för Enento i utvecklingen av strategin samt att sätta och definiera HR strategin internt. HR-strategin har en tydlig målbild och pekar ut centrala fokusområden för HR samt prioriterade initiativ och aktiviteter för att säkra framdrift inom respektive område. Strategin innehåller även identifierade KPI:er för att följa upp utvecklingen mot strategins mål.

 

“Vi skulle varmt rekommendera Sweden HR Group. Medarbetarna på Sweden HR Group är oerhört kompetenta och lyhörda inför de utmaningar som uppdragsgivaren står inför. Samarbetet, dialogen och kommunikationen är snabb och enkel och de är duktiga på att leverera tydliga och visuellt enkla lösningar. Det har också varit roligt och lätt att samarbeta med så trevliga och kundfokuserade medarbetare.”

Eleonor Öhlander, HR Director (Nordic), Enento Group

Vad säger Eleonor Öhlander, HR Director (Nordic) på Enento Group, om vårt samarbete?


Varför valde ni Sweden HR group?

Vi hade fått ett gott intryck av Sweden HR Group i andra projekt som de genomfört för kunder och tog därför kontakt för att se om vi kunde påbörja ett samarbete. Vi kände direkt ett förtroende för att de kunde hjälpa oss med de behov vi hade och därför var valet enkelt för oss. För oss var det också viktigt att få en extern part som har en objektiv syn på de utmaningar som vi stod inför och som kan utmana samtidigt som de bidrar med sin expertis till oss.

 

Vad är ni mest nöjda med? 

Vi är mycket nöjda både med leveransen och ett mycket gott och förtroendeingivande samarbete.

 

Vilka resultat har vi skapat hos er?

Vi har nu en tydlig och enkel uppdaterad HR strategi som är lätt att kommunicera och förstå. Det har skapats en tydligare riktning för de kommande åren med tillhörande aktiviteter i syfte att uppnå de satta målen.

 

Om ni skulle rekommendera Sweden HR group, vad skulle ni säga?

Vi skulle varmt rekommendera Sweden HR Group. Medarbetarna på Sweden HR Group är oerhört kompetenta och lyhörda inför de utmaningar som uppdragsgivaren står inför. Samarbetet, dialogen och kommunikationen är snabb och enkel och de är duktiga på att leverera tydliga och visuellt enkla lösningar. Det har också varit roligt och lätt att samarbeta med så trevliga och kundfokuserade medarbetare.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.