Organizational development project

Kompetensförsörjning

null

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM) är ett driftbolag med hållbara produkter och lösningar inom energibranschen. De bidrar med stor nytta och liten miljöpåverkan för invånarna och företagen i Eskilstuna och Strängnäs. ESEM erbjuder el, återvinning och vatten.

Idag har ESEM över 600 anställda och omsätter 1,5 miljarder. Organisationens kärnvärden är: nära, modiga, schyssta och pålitliga – vilket utgör en viktig grund för verksamheten.

Bakgrund

Kompetensförsörjning syftar till att ständigt säkerställa rätt kompetens för verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Syftet i detta projekt var att ta ett samlat grepp om ESEMs kompetensförsörjning, ta fram en gemensam strategi och ett arbetssätt för kompetensförsörjningsarbetet ute i hela organisationen. Samt att ta fram grunden till Employer Value Proposition (EVP).

 

Lösning & Resultat

För att ta fram en strategi utifrån ESEMs verksamhetsbehov började vi med att kartlägga befintliga processer i organisationen och intervjua chefer på olika nivåer för att få fram ett nuläge. Vi gick sedan vidare till att identifiera önskat läge för kompetensförsörjningens olika delar.

 

Kartläggningen innehöll identifiering av arbetssätt inom kompetensförsörjning, och hur de olika affärsområdena i organisationen arbetar idag. Vi kartlade även aktiviteter som stärker ESEMs förmåga att på kort- och lång sikt säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens.

 

För att konkretisera strategin var ett av projektets mål att även ta fram en metodik kring hur ESEM konkret ska arbeta med kompetensförsörjningens olika delar samt skapa en verktygslåda för chefer i hela organisationen.

Processen för framtagningen av kompetensförsörjningsstrategin genomfördes i ett antal olika steg:

  • 1. Kartläggning av befintliga processer i organisationen
  • 2. Strukturerade intervjuer med utvalda chefer och medarbetare
  • 3. Enkätundersökning för att fånga medarbetarupplevelser
  • 4. Workshops med ledningsgrupp
  • 5. Workshops med HR, internkommunikation och marknadskommunikation
  • 6. Framtagning av verktygslåda

Efter dessa steg och analys mynnade arbetet ut i en kompetensförsörjningsstrategi, metodik för att ta fram lokala planer samt en verktygslåda för chefer – med verktyg för bland annat utvecklingssamtal, årshjul för chefer och metodik för att arbeta med kompetensförsörjning i ledningsgrupp. Grunden för EVP framtogs även under processen.

 

“Lyhördhet, kompetens och erfarenhet! Vi kan ge de bästa rekommendationerna till teamet på Sweden HR group då de alltid levererat i tid och med kvalitet.Tack!”

Anna Linder, HR Chef, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Vad säger Anna Linder, HR Chef på ESEM om vårt samarbete?


Varför valde ni Sweden HR group?

En av ESEMs HR-utvecklare var på en utbildning där Kristina Mörk från Sweden HR group var utbildare. Hon fastnade direkt vid Kristinas pedagogiska förmåga och sättet hon fick HR till att bli affärsdrivet.

 

Vad är ni mest nöjda med? 

Samarbetet tillsammans med Sweden HR group. Erfarenheten vi får ta del av genom samarbetet och förmågan att lyssna in oss där vi befinner oss i vår utveckling.

 

Vilka resultat har vi skapat hos er?

Vi på ESEM har nu en ram kring vårt kompetensförsörjningsarbete och en framtagen kompetensförsörjningsstrategi som är väl förankrad hos ledningen.

 

Om ni skulle rekommendera Sweden HR group, vad skulle ni säga?

Lyhördhet, kompetens och erfarenhet! Vi kan ge de bästa rekommendationerna till teamet på Sweden HR group då de alltid levererat i tid och med kvalitet. Tack!

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.