Organizational development project

null

Future Media Group (FMG) grundades 2013 och har sedan dess haft ett nära samarbete med flera av Sveriges och Norges största publicister och medieföretag. Deras kärnkompetens ligger inom marknadsföring, media, innehåll, koncept och event. De är specialiserade på att skapa reklamprodukter som enkelt kan integreras i ens produkt eller tjänst. De senaste åren har ett stort fokus legat på att utveckla nya digitala produkter och medielösningar.

 

Bakgrund

FMG har arbetat hårt med sin kultur och stod nu inför utmaningen att stärka sitt arbetsgivarvarumärke (Employer Brand) för att bli en ännu bättre arbetsgivare och för att kunna attrahera nya kollegor. I samband med att FMG tog ett grepp om sin kommunikation så ville de inte bara konstatera hur kulturen är inom bolaget – utan de ville kolla med medarbetarna vad de kunde göra för att bli en ännu bättre arbetsgivare och arbetsplats, samt få förståelse för hur de kunde attrahera nya medarbetare med hjälp av olika aktiviteter.

För att kunna hitta en tydlig plan för att stärka arbetsgivarvarumärket behövde de expertis inom organisationsutveckling och anlitade Sweden HR group för att hjälpa till med struktur, process och genomförande.

Lösning & Resultat

Sweden HR group har hjälpt FMG att stärka sitt Employer Brand och tagit fram strategier för hur de ska kunna attrahera rätt kompetens till sitt bolag.

Sweden HR group har bland annat lett och genomfört…

  • Avstämning av bolagets strategiska initiativ i ledningsgruppen
  • Identifierat vilka kompetenser som behövs för att kunna nå de strategiska målen i projektgrupp bestående av Norge VD, Koncern VD, Marknadschef och HR-chef.
  • Tagit fram Employer Value Proposition (EVP) – genom enkäter och workshops med medarbetare.
  • Tillsammans med medarbetare säkerställt att EVP:t är sant, relevant och attraktivt, samt särskiljande
  • Tagit fram medarbetarberättelser från vardagen som förstärker EVP:T
  • Identifierat Employer Branding aktiviteter tillsammans med medarbetare som ska leda mot att målen uppnås: att bli en ännu bättre arbetsgivare samt att attrahera nya medarbetare.

 

“Sweden HR group har bidragit med mycket bra resultat. Nu har vi på FMG en tydlig riktning gällande hur vi ska arbeta – samt vad vi ska göra för att uppnå våra mål. Vi har lagt grunden för all vår kommunikation i form av vårt EVP med tillhörande berättelser, samt identifierat många Employer Branding aktiviteter som vi ska utföra. Vi är redan i gång och arbetar med detta nu.”

Stina Herrlin, Head of Studio, Future Media Group (FMG)

Vad säger Linus Wennerström, VD på FMG, och Stina Herrlin, Head of Studio om vårt samarbete?


Varför valde ni Sweden HR group?

Linus: Vi har arbetat med Sweden HR group under flera år, och de har hjälpt oss framgångsrikt i andra kulturrelaterade projekt, såsom framtagandet och lanseringen av värdegrund och ledord.

 

Stina: Vi kontaktade Sweden HR group för att vi har jobbat med dem innan och är väldigt nöjda. Det är väldigt bra att använda sig av en extern part som har en objektiv syn på oss och kan utmana och bidra med expertis. Det var positivt och viktigt för oss.

 

Är ni nöjda över leveransen på ett övergripande plan?

Linus: Ja, vi har fått en bättre förståelse för de styrkor som våra medarbetare ser hos oss som arbetsgivare idag och idéer om hur vi ska kunna kapitalisera på dessa. Vi fick även värdefull info kring vilka förbättringspunkter/”blindspots” som fanns, vilket gav oss möjlighet att sjösätta nya initiativ som lett till ökad medarbetarnöjdhet.

 

Stina: Vi är nöjda över leveransen – och samarbetet har gått väldigt bra!

 

Vilka resultat har vi skapat / bidragit med hos er?

Linus: Upplever att vi fått ett objektivt och ärligt externt perspektiv på vårt EVP, och tydliga, konkreta förslag på actions som vi kunnat ta för att stärka det.

 

Stina: Sweden HR group har bidragit med mycket bra resultat. Nu har vi på FMG en tydlig riktning gällande hur vi ska arbeta – samt vad vi ska göra för att uppnå våra mål. Vi har lagt grunden för all vår kommunikation i form av vårt EVP med tillhörande berättelser, samt identifierat många Employer Branding aktiviteter som vi ska utföra. Vi är redan i gång och arbetar med detta nu.

Medarbetarna har varit delaktiga i olika workshops och har kommit tillbaka från dessa med mycket energi. Vi är väldigt stolta över vår kultur och det är jättekul att konstatera det vi trodde och hoppades, upplever även våra medarbetare.

 

Om ni skulle rekommendera Sweden HR group – vad skulle ni säga?

Linus: Proffsiga, lyhörda och mångfacetterade. Vi har fått mycket bra stöd och goda resultat i samtliga projekt och löpande uppdrag där vi arbetat tillsammans med Sweden HR group

 

Stina: Vi skulle absolut rekommendera Sweden HR group! Både för att man får hjälp från experter och för att de kommer med ett objektivt perspektiv i projekt som detta. De är även lätta att samarbeta med, lättillgängliga och håller taktpinnen genom hela projektet.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.