Organisational development project

null

Zordix är ett snabbväxande gamingbolag som grundades 2008, i Sverige. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Umeå och är verksamma på en internationell arena. Zordix är en multinationell utvecklare och förläggare dedikerad till att förse den globala spelmarknaden med ledande innovationer, teknologi och kreativa ambitioner genom en växande familj av varumärken. Genom strategiska förvärv, nyttjandet av sin globala infrastruktur och ett ständigt sökande efter inspirerande spel att föra till marknaden, fortsätter Zordix att skala med den växande gamingindustrin.

Zordix strategi är att växa både genom förvärv och organiskt inom dotterbolagen. Sedan bolaget noterades 2018 har Zordix förvärvat bolag i Ungern, Frankrike, Storbritannien, USA och den svenska studion Dimfrost. Zordix omsatte pro-forma 2021 cirka 1,25 miljarder SEK.

Zordix Group har idag cirka 200 anställda världen över.

 

Uppdraget

När organisationer växer kraftigt, genom bland annat förvärv, uppstår det ofta frågor kring organisationsstruktur. Zordix befann sig i en förändrings- och tillväxtresa och ville få organisationen att utvecklas i takt med progressionen. För att stärka organisationen behövde de expertis inom organisationsutveckling och anlitade Sweden HR group för att hjälpa till med struktur, process och genomförande för att få organisationen mot rätt håll i tillväxtfasen. Zordix ville även formalisera operationella HR-processer för att stärka verksamheten inifrån.

 

Lösning & Resultat

Sweden HR group har bland annat genomfört en så kallad HR audit – där vi har identifierat och rekommenderat utvecklingsinsatser gällande HR administrativa rutiner samt säkerställt lagefterlevnad inom HR-området i Sverige. Detta för att säkerställa en fortsatt framgångsrik tillväxt. Vi har även lett ett HR strategiskt organisationsutvecklingsprojekt som bland annat har inneburit en optimering av organisation efter förvärv. Detta har skett genom ett nära samarbete med ledningsgruppen.

 

“Medarbetarna på Sweden HR group är oerhört kompetenta inom sina respektive områden och lyhörda inför sina uppdragsgivare. Snabba på att svara och duktiga på att leverera okomplicerade lösningar på komplexa frågeställningar. Sist, men inte minst är de väldigt trevliga och roliga att arbeta med.”

Ludwig Lindberg, Chief of Staff Zordix

Vad tycker Ludvig Lindberg, Chief of Staff på Zordix, om vårt samarbete?

 

Varför valde ni Sweden HR group?

Vi hade hört mycket gott om Sweden HR Group innan vi påbörjade de här projekten internt och hade även medarbetare som hade positiva erfarenheter från tidigare arbetsgivare av att jobba med Sweden HR group. I samband med att vi tog in offerter gjorde Sweden HR group ett mycket gott intryck och vi kände förtroende för att de kunde hjälpa oss med de utmaningar vi stod inför.

Är ni nöjda över leveransen på ett övergripande plan?
Vi är väldigt nöjda på sättet som Sweden HR group projektlett arbetet och slutresultatet som inneburit tydligare processer och hantering av HR-relaterade frågor.

Vilka resultat har vi skapat hos er?

Resultatet har kort och gott blivit att vi känner trygghet i hur vi inom koncernen hanterar HR-relaterade frågor och att vi har skapat ordning i våra interna rutiner och processer.

Om ni skulle rekommendera Sweden HR group – vad skulle ni säga?

Medarbetarna på Sweden HR group är oerhört kompetenta inom sina respektive områden och lyhörda inför sina uppdragsgivare. Snabba på att svara och duktiga på att leverera okomplicerade lösningar på komplexa frågeställningar. Sist, men inte minst är de väldigt trevliga och roliga att arbeta med.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.