Outsourcad HR-funktion

null

Applicon är ett teknikföretag som samarbetar med banker och finansiella institutioner i Norden. Deras anställda har stor erfarenhet av bank-, finans- och affärsprocesser, ledning, systemutveckling, implementering av standardsystem och anpassning av internationella banksystem. Applicon omsätter cirka 109 miljoner kronor och har idag 50 anställda.

 

Bakgrund

Applicon hade ett behov av att initiera och driva ett antal HR operationella och HR strategiska insatser i syfte att stödja förändrings- och tillväxtresan. Man valde då att outsourca sin HR funktion till Sweden HR Group.

 

Lösning & Resultat

Sweden HR group har fokuserat på att leverera affärsnära HR för att kunna hjälpa Applicon att sätta nya HR processer och rutiner som är förankrade i affärsmålen. En strategisk HR strategi har arbetats fram och implementerats. Lösningen möjliggör för Applicon att kunna hålla ett högt tempo i en tid av stark förändring, samt att snabbt få ta del av HR expertis, på såväl operationell som strategisk nivå.

 

Sweden HR group har bland annat lett och utfört:

  • Genomfört en HR Audit och utifrån den identifierat behoven på såväl operativ som strategisk nivå.
  • Tagit fram en långsiktig HR process som är förankrad i affärsmålen.
  • Vidareutveckling av policys och rutiner för att matcha verksamhetens tillväxttakt och förändringsresa.
  • Rutiner för regelmässigt arbetsmiljöarbete.
  • Stöd i målstyrnings- och lönerevisionsprocess.
  • Ledarutveckling och chefsstöd.
  • Utbildningar i arbetsrätt och arbetsmiljö för att stärka verksamhetens kompetens.
  • Tagit fram en rekryteringsprocess anpassad för verksamheten och tränat chefer i hur en effektiv rekrytering går till.

 

Tillsammans utvecklar vi HR funktionen för att stödja verksamhetens förändringsresa och långsiktiga utveckling genom en hållbar verksamhet som fungerar både nu och imorgon.

 

“Att få in ett team som både kunnat jobba operationellt med att lösa dagliga utmaningar samtidigt som vi kunnat skapa en strategi framåt inom HR-arbetet har varit en viktig framgångsfaktor. Tack vare teamuppsättningen fick vi kraft till både och! Den framtagna HR-strategin utgör en viktig grund i vårt pågående tillväxtarbete.”

Victoria Sundberg, CEO Applicon

Vad tycker Victoria Sundberg, CEO Applicon, om vårt samarbete?

 

Varför valde ni Sweden HR group?

En av kollegorna på Applicon hade anlitat Sweden HR group tidigare och var väldigt nöjd med tjänsten. Vi gillade tanken med att det är ett team som levererar i stället för en individ, det gör att vi som företag blir mindre sårbara och får en bredare kompetens i vår HR-funktion.

Vad är ni mest nöjda med?

Erfarenheten och kompetensen vi fått in i företaget samt att vi fått hjälp snabbt. Vi har fått hjälp med att coacha ledare, styra upp policies, processer och lägga en strategi framåt på väldigt kort tid.

Vilken är skillnaden nu jämfört med innan samarbetet?

Vårt förändringsarbete inom våra HR-processer har en tydlig handlingsplan för att förena dem med de affärsmål vi satt upp för vår tillväxtresa.

Vilka resultat har vi skapat / bidragit med hos er? 

Tydligare processer, tydligare ägarskap av olika aktiviteter vilket skapat ett större lugn i organisationen. Vi har även fått hjälp med utbildningar inom arbetsrätt och arbetsmiljö, vilket är viktiga komponenter för trygga chefer.

Om ni skulle rekommendera Sweden HR group – vad skulle ni säga?

Att få in ett team som både kunnat jobba operationellt med att lösa dagliga utmaningar samtidigt som vi kunnat skapa en strategi framåt inom HR-arbetet har varit en viktig framgångsfaktor. Tack vare teamuppsättningen fick vi kraft till både och! Den framtagna HR-strategin utgör en viktig grund i vårt pågående tillväxtarbete.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.