Företagsledare över hela världen har på senaste år ställts inför oförutsedda utmaningar som krävt att de snabbt behövt anpassa sina organisationer till nya arbetssätt, ofta med mycket kort varsel. Denna nödvändighet blev särskilt tydlig under covid-19-pandemin, en kris som omdefinierade vår syn på arbete, produktivitet och företagsagilitet.

sweden_hr_group_konsulter

Kriser tar dock inte alltid formen av globala pandemier eller konflikter. De kan lika gärna uppstå ur snabba skiftningar i marknadstrender, där företagserbjudanden plötsligt riskerar att bli irrelevanta, eller kraftigt konkurrensutsatta, eller uppstå genom ny lagstiftning som kräver omfattande förändringar i verksamhetens drift. Oavsett dess natur, utgör varje kris ett test av organisationens förmåga att snabbt anpassa sig och övervinna hindren och i bästa fall leda till att man utvecklas och blir starkare.

En nyligen genomförd undersökning från oss på Sweden HR group visade att 77% av de tillfrågade är väl eller mycket väl förberedda för en oväntad kris.

Detta resultat är delvis väntat med tanke på hur pandemin demonstrerade företags kapacitet att omstrukturera och anpassa sig med anmärkningsvärd hastighet. Mot alla odds visade det sig att organisationer inte bara kunde stå emot krisen utan också utvecklas genom den.

En rapport - resilienta organisationer klar

Trots ett högt resultat från undersökningen finns det organisationer som enbart är något förberedda eller inte alls förberedda. Dessa företag behöver stärka sin förmåga att hantera förändringar och kriser för att kunna bygga en stabil grund för framtidens utmaningar. För att rusta din organisation inför oväntade kriser, överväg följande strategier:

 • Simulera kriser: Förbered er genom att regelbundet öva på hur ni ska hantera potentiella kriser, från tekniska problem och cyberattacker, till krig och olyckor. Genom att simulera dessa scenarier kan ni snabbt identifiera och åtgärda svagheter i era nuvarande beredskapsplaner.
 • ”Wartime leadership”: Kärnan i ”Wartime leadership” ligger i att bygga upp ett resilient team. Detta innebär att skapa en kultur där utmaningar inte ses som hinder, utan som möjligheter att växa och lyckas trots motgångar. Resiliens handlar inte bara om förmågan att överleva, utan om att anpassa sig, lära sig av sina erfarenheter och bli starkare för varje ny utmaning som kommer. Här spelar ledare en central roll genom att skapa en stödjande och uppmuntrande miljö. Genom att främja denna typ av resilient kultur inom organisationen, förbereds teamet inte bara för att hantera nuvarande kriser utan också för framtida utmaningar.
 • Utvärdering: Efter en kris, ta er tid att granska hur era medarbetare hanterade situationen. Identifiera vad som fungerade väl och vad som kunde ha gjorts annorlunda. Denna insikt är ovärderlig för att stärka ert företags motståndskraft inför framtida kriser.

Kriser är oundvikliga, men med rätt förberedelser och strategier kan ditt företag inte bara överleva utan även dra nytta av krisen, bli starkare och mer resilient. Genom att investera i ert team, era processer och ert ledarskap, bygger ni en stabil grund för framtidens utmaningar.

Vill du ta del av rapporten?

För att förstå vad som gör organisationer resilienta och hur vi tar oss an förändringar har vi på Sweden HR group frågat över 200 ledare (c-level) från Sverige och Tyskland.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att prata mer om HR och organisationsutveckling. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

  Hitta inspiration i vår blogg

  Om Sweden HR group

  Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

  Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt efter dina unika behov och affärsfas och har flexibiliteten att snabbt skala upp eller ner när det behövs.

  Vi arbetar i team, vilket ger våra kunder fördelarna med att ha en hel HR/People & Culture-avdelning till sitt förfogande – oavsett uppdragets storlek. Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar.

  Som kund hos oss får du en stärkt organisation.