Idag är det många branscher och företag som står inför, eller befinner sig mitt i, stora förändringar. Dessa förändringar drivs av digitala tekniker och affärsmodeller, förändrade kundbeteenden och skiftande marknadsförutsättningar. Framtidens vinnare är de företag som tidigt fångar de möjligheter som förändringarna för med sig – och som vågar möta utmaningarna.

sakra er organisation

De företag som fastnar i gamla sätt att arbeta och bara fokuserar på problem riskerar att marginaliseras. Strukturomvandling är inget nytt. Det som är nytt nu, år 2020, är den hastighet som driver behovet av strukturomvandling. Företag behöver vara betydligt snabbare på att definiera framtida kompetens, för att sedan uppgradera kunskaper och kompetenser i sina respektive organisationer och/eller växla kompetens. Det här är nödvändigt för att fortsätta vara relevanta och attraktiva på sina respektive marknader, och för en del är det nödvändigt för att faktiskt överleva.

Har du någon fråga om kompetensutveckling eller kompetensväxling?
Kontakta oss!

Strategiska HR-insatser som kompetensutveckling och kompetensväxling behöver komma högt upp på agendan.

Tyvärr visar historien gång på gång exempel på företag och organisationer som tenderar skjuta upp kompetensåtgärder till dess att krisen står vid dörren. All erfarenhet visar då att åtgärderna oftast blir drastiska och följderna onödigt lidande, vilket kan leda till rekonstruktion eller konkurs.

Möjligheten till livslångt lärande ställs på sin spets!

En av de tydligaste branscherna under förändring är, och fortsätter vara, detaljhandeln – där exempelvis butiksdöden går skoningslöst fram. Vi har aldrig tidigare upplevt en så stor volym kända varumärken som befinner sig i rekonstruktion eller som gått i konkurs. Gemensamt för alla dessa varumärkens öden har varit i stort sett samma utmaning – ett förändrat kundbeteende. Det är en utmaning som kräver att kompetensutveckling och/eller kompetensväxling prioriteras.

Exempel på andra branscher som ställer om till följd av förändrat kundbeteende:

 • Banker – de flesta har för länge sedan övergivit fysiska kontor till förmån för digitala banklösningar. Framtidens banktjänstemän behöver vara extremt digitalt kompetenta.
 • Detaljhandeln – butiksdöden fortsätter och innebär att framtidens butiksmedarbetare kommer behöva stärka sin servicenivå rejält. Kanske behöver de även lära sig servera ett glas champagne medan kunden provar kläder. Många butiker har redan börjat införa caféer, restauranger eller barer i lokalen för att höja kundupplevelsen.
 • Kontanthantering – digitala betalningar fortsätter öka dramatiskt, medan kontanter och fysiska betaltjänster används i allt mindre grad. Företag som hanterar kontanter, exempelvis åt bankerna eller åt detaljhandeln, har behövt ställa om sin personal i takt med att dessa arbetsuppgifter försvunnit.
 • Fastighetsutveckling och -förvaltning – framtidens fastighetstekniker är mer att likna vid IT-support; där våra smarta hus övervakas i datacentraler.
 • Äldreomsorgen – framtidens vård- och omsorgspersonal behöver kunna tillgodose de behov som nya generationer av äldre kommer ha, exempelvis IT-stöd då de äldre har med sig sina iPads och sociala mediekanaler in på hemmen, och blir allt mindre intresserade av brädspel.
 • Redovisningsbyråer – i framtiden kommer företags redovisning att ske med hjälp av artificiell intelligens.

Så här kommer ni igång med er kompetensplan!

 1. Definiera och analysera förändrade kundbeteenden, och effekterna av dessa, i ditt företag eller din organisation. Vad kommer bli annorlunda? Vilka arbetsuppgifter kommer försvinna? Vilka tillkommer?
 2. Definiera vilka de viktigaste kompetenserna är framåt. Hur kan ni möta förändringarna ovan för att fortsätta vara relevanta på er marknad?
 3. Se över er organisationsstruktur. Är ni organiserade på bästa sätt för att lyckas möta förändringarna?
 4. Genomför en kompetenskartläggning av er befintliga organisation. Hur stort är eventuellt kompetensdiskrepens – önskat läge vs nuläge? Behöver ni både kompetensutveckla och kompetens(ut)växla för att ställa om?
 5. Sätt samman en åtgärdsplan baserat på ert resultat.

Publicerad: 2020-01-14