Diversity, mångfald, jämställdhet, inkluderande, diskrimineringsfri rekrytering… Ett hett och omdiskuterat ämne i de offentliga debatterna och under frukostseminarierna i dagens Sverige. Många samtalsämnen handlar om värdet av mångfald och hur man ska få till det i olika delar av organisationen. Men sällan diskuterar vi vad som händer sen – vad händer när vi har nått mångfaldsmålen?

Har du någon fråga som rör mångfald?
Kontakta oss här!

När människor har olika kulturell bakgrund innebär det ofta att man tänker olika, har olika värderingar, olika drivkrafter och med det, beter man sig olika. Det här kan leda till många fördelar för organisationen, men är man är ny inför det svenska systemet och den svenska lagstiftningen, så kan det också bli en källa till missförstånd och konflikter.

Kan skapa dilemman hos arbetsgivaren

Hur bemöter arbetsgivare en medarbetare som visar sig ha två heltidsjobb för att kunna försörja sin familj i Mellanöstern? Svenska Arbetstidslagen, lojalitetsplikten och kollektivavtalets krav om att anmäla bisyssla, vägs mot hungrande barn. Legalt är svaret enkelt, moraliskt något annat. Hur bemöter arbetsgivare en medarbetare som kommer från en kultur där tiden är ungefärlig och som konstant kommer sent till möten? Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete krockar med djupt rotade vanor och värderingar.

Vikten av att byta perspektiv

Vi behöver våga prata om dessa dagliga dilemman som vi på HR ofta möter när chefen behöver stöd att hantera ”svåra medarbetare”. Det finns inget enkelt svar. HR har en nyckelroll för att hitta lösningar som tar hänsyn till både de legala kraven och den mänskliga faktorn. Men vi behöver alla bli duktigare på att kliva ur våra egna skor och utanför vår egen karta och byta perspektiv. Vi behöver vara mer nyfikna på att förstå våra medmänniskors världsbild. Dessutom behöver vi vara tydliga med vilka spelregler som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Vara ”fair, firm and friendly” och duktiga pedagoger. Lagarna, spelreglerna och etablerad praxis är en grund för att behandla alla lika. Det innebär också i vissa fall krav på anpassning till det svenska systemet.

Publicerad: 2019-12-06