År 2019 blev fastighetsbranschen den första att nå jämställdhet i ledningsgrupperna. Men när man ser till börsen som helhet och resterande branschers ledningsgrupper, går utvecklingen mot jämställdhet långsamt – trots att det verkar ha ett tveklöst värde för bolags prestation och resultat. Så hur kan man göra för att lyckas främja en jämställd arbetsplats?

”Ett glastak har krossats och en historisk milstolpe är ett faktum. Efter år av uthålligt jämställdhetsarbete har fastighetsbranschen äntligen nått upp till nivån för en jämn könsfördelning.”

Så skrev stiftelsen Allbright, som arbetar för jämställdhet och diversifiering i näringslivet, i sin höstrapport 2019 över jämställdhetsläget på den svenska marknaden. Fastighetsbranschen blev då Sveriges första jämställda bransch med sina 40 procent kvinnor i toppen, varav de större fastighetsbolagen har hela 49 procent kvinnor i ledningsgrupperna. För att en bransch ska klassas som jämställd ska andelen kvinnor i ledningen vara mellan 40–60 procent.

Samtidigt ser vi inte någon större procentuell skillnad när det kommer till andelen kvinnor i börsens ledningsgrupper. År 2019 hade andelen kvinnor bara ökat 1 procent, från 23 till 24 procent. Kikar vi på Albrights tidigare rapporter har läget varit detsamma under de senaste åren, endast någon procents uppgång från år till år. Några bolag sticker dock ut till det bättre, exempelvis nya noterade börsbolag som drar upp snittet och trotsar status quo.

post corona

Vill du veta mer om hur du främjar jämställdhet på din arbetsplats?
Kontakta oss här!

Kommer 2020 bli året då vi ser skillnad på riktigt?

Allbright listar bolag i sin ”gröna lista”, bestående av jämställda företag och organisationer, som det går extra bra för på börsen. Att satsa på jämställdhet är inte bara en fråga om etik, moral och allas lika värde, utan det är också en fråga om långsiktig lönsamhet och överlevnad.

I fredagens debattartikel Dagens Industri (7/2 2020) har ett stort gäng fondförvaltare och beslutsfattare gått samman för att göra jämställda styrelser till ett krav, vilket skulle implementeras genom att Nasdaq begär jämställda styrelser som en del i noteringsprocessen.

”Jämställda styrelser är primärt inte en rättvisefråga. Vi har själva sett, och studier visar, att bolag med högre andel kvinnor i styrelsen och i ledningen presterar bättre än andra bolag (Se exempelvis företagen Storebrand, Care, PWC 2019).”

Det kan faktiskt vara jämställdheten som avgör vilka bolag som överlever i dagens snabbt föränderliga samhälle. Så, hur kan du med enkla medel hålla koll på den interna jämställdheten på just på ditt företag?

6 tips för att främja jämställdhet i din organisation

  • Lönekartläggning – Ett lagkrav och för bolag med över tio anställda ska detta även dokumenteras. Gör ni denna kartläggning ordentligt hos er idag och håller ni er till aktivitetsplanen för att göra löneläget jämställt? Fördelarna med lönekartläggning är många, här kan ni läsa mer om lönekarläggning.
  • Likabehandlingsplan – Ersätter den gamla jämställdhetsplanen, där alla bolag ska kartlägga och följa upp samtliga sju diskrimineringsgrunder.
  • Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner – Utifrån likabehandlingsplanen och lönekartläggningen, bör ni även på individnivå följa upp och säkerställa att ni har rätt person på rätt plats – med rätt möjligheter och till rätt lönenivå.
  • Strategisk rekrytering – Säkerställ att företaget har en plan för vem som ska rekryteras vart och varför. Försök frångå gamla mönster och eventuella referensrekryteringar, som kan hämma mångfald generellt och när det kommer till kön.
  • Employer branding och talent management – Sätt en strategi för att attrahera, utveckla och behålla bra personer. Även här gäller det att försöka se bortom sin partiskhet och ha strukturer som försäkrar att rätt personer vill börja och vara kvar i företaget. Det kan exempelvis vara att attrahera och behålla kvinnor på en mansdominerad arbetsplats.
  • Företagskultur – Ta fram värderingar och beteenden som är inkluderande för alla, män som kvinnor. På så sätt kan man integrera värderingarna i samtliga processer, för att säkerställa att företaget och dess medarbetare lever efter dem på alla plan.

 
Emmy Hargne – HR Konsult på Sweden HR Group

Publicerad: 2020-02-12