En oväntad ekonomisk kris eller en stor organisationsförändring kan snabbt testa ledarskapets styrka och beslutsförmåga. Hur ledare väljer att agera under dessa pressande tider är avgörande för organisationens överlevnad och framtida framgång.

sweden_hr_group_nanette_tove

Undersökning

I en nyligen genomförd undersökning från oss på Sweden HR group ställdes frågan: ”Föreställ dig en situation där din organisation står inför en oväntad ekonomisk kris och/eller stor organisationsförändring. Hur skulle era ledare sannolikt agera?”

Undersökningens insikter

Resultatet från undersökningen ger en intressant inblick i hur ledare sannolikt skulle agera i en kris eller organisationsförändring.

 • Samråd med nyckelteam och ledning: 45,5% tror att deras ledare skulle prioritera samråd med nyckelteam och ledning. Detta tillvägagångssätt betonar vikten av samarbete och kollektivt beslutsfattande, där olika perspektiv och expertis bidrar till att forma den bästa handlingsplanen.
 • Snabbt beslutsfattande och krisstyrning: 39,5% av respondenterna förväntar sig att deras ledare skulle agera snabbt, med fokus på att ta beslut och styra krisen effektivt. Denna strategi understryker vikten av att ha en ledare som kan navigera genom osäkerhet med snabba och beslutsamma åtgärder.
 • Förlita sig på etablerade protokoll: 13% av de tillfrågade förväntar sig att ledarna skulle luta sig mot förutbestämda protokoll. Denna metod kan erbjuda en känsla av struktur och förutsägbarhet i tider av osäkerhet, även om den kanske inte alltid tillåter den flexibilitet som krävs i en unik kris.

 • Osäker på hur man ska agera: Endast 2% var osäkra på hur deras ledare skulle agera. Detta minimala antal antyder starkt att majoriteten bär på tydliga förväntningar om sina ledares förmåga att navigera genom kriser och förändringar.

Fråga ledarskap

Det finns inte en "one-size-fits-all" strategi

Dessa insikter understryker en viktig punkt: det finns inte en ”one-size-fits-all” strategi. Snarare kräver varje situation en balans mellan olika strategier. Snabbt beslutsfattande är avgörande, men det bör balanseras med samråd för att säkerställa att besluten är välgrundade och inkluderar insikter från olika delar av organisationen. Samtidigt kan etablerade protokoll erbjuda en värdefull grund, men ledare måste också vara redo att anpassa eller avvika från dessa protokoll när unika kriser uppstår.

Publicerad: 2024-02-28

Vill du ta del av hela undersökningen?

För att förstå vad som gör organisationer resilienta och hur vi tar oss an förändringar har vi på Sweden HR group frågat över 200 ledare (c-level) från Sverige och Tyskland.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att prata mer om HR och organisationsutveckling. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

  Om Sweden HR group

  Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

  Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt efter dina unika behov och affärsfas och har flexibiliteten att snabbt skala upp eller ner när det behövs.

  Vi arbetar i team, vilket ger våra kunder fördelarna med att ha en hel HR/People & Culture-avdelning till sitt förfogande – oavsett uppdragets storlek. Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar.

  Som kund hos oss får du en stärkt organisation.