Betydelsen av people-frågor har aldrig varit mer uppenbar. Forskning visar gång på gång hur ett starkt fokus på medarbetarnas välmående och engagemang leder till bättre affärsresultat. Men hur får man ledningsgruppen att inte bara förstå detta utan också agera därefter?

sweden_hr_group_kontakt

Under vårt senaste event ställdes en intressant fråga från publiken: ”Hur får du med ledningsgruppen och stakeholders på resan?”. Hos Mentimeter är detta en självklarhet, men i många organisationer är det en utmaning.

Så hur kan vi få med oss ledningsgruppen? Här kommer de tips som Anna Gullstrand och Kristina Mörk belyste under eventet.

 • Utbildning och medvetenhet:Först och främst krävs en gemensam förståelse. People-frågor handlar om allt från företagskultur och medarbetarengagemang till ledarskap och arbetsmiljö. Här blir det viktigt att utbilda ledningsgruppen och se till att de förstår hur dessa aspekter kan knytas till företagets övergripande mål och strategier för att nå framgång. Regelbunden utbildning för både ledningsgruppen och anställda skapar en gemensam plattform för förståelse och engagemang. Dessa sammankomster bör inte bara vara informativa, utan också inspirera till handling genom att visa på konkreta fördelar och framgångsberättelser.

 

 • HR i ledningsgruppen: Att ha HR representerat i ledningsgruppen är avgörande. Det säkerställer att people-frågor alltid är en del av den strategiska agendan. Genom att till exempel lyfta fram case där företag har gjort betydande framsteg efter att HR integrerats i ledningsarbetet, kan man övertyga om vikten av HR-representation i ledningsgruppen.

 

 • Prata risk och pengar: Att inte engagera sig i people-frågor innebär risker; från missnöjda medarbetare och hög personalomsättning till negativa effekter på företagets rykte och finansiella prestanda. Genom att konkretisera dessa risker och visa på de potentiella konsekvenserna av en inaktiv HR-funktion kan man väcka en känsla av brådskande behov av åtgärder.

Att få med sig ledningsgruppen för att prioritera people-frågor kräver en kombination av utbildning, strategisk inramning och riskhantering. Genom att framhäva både de positiva effekterna av ett starkt fokus på medarbetarnas välmående och de potentiella riskerna med att ignorera dessa frågor, kan man skapa en stark drivkraft för förändring. Det är dags för ledningsgrupper att börja interagera HR i ledningen och prioritera people-frågor för att stärka företags framtid och framgång.

Publicerad: 2024-02-22

Vill du ta del av hela eventet?

Vill du ta del av hela Q&A – eller kanske till och med se hela föreläsningen i efterhand? Nu har du möjlighet att ta del av inspelningen från hela föreläsning som vi i samarbete med Anna Gullstrand höll i början av februari.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att prata mer om HR och organisationsutveckling. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

  Om Sweden HR group

  Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

  Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt efter dina unika behov och affärsfas och har flexibiliteten att snabbt skala upp eller ner när det behövs.

  Vi arbetar i team, vilket ger våra kunder fördelarna med att ha en hel HR/People & Culture-avdelning till sitt förfogande – oavsett uppdragets storlek. Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar.

  Som kund hos oss får du en stärkt organisation.