I takt med att våren anländer och vi närmar oss påsken, vill vi erbjuda en möjlighet att inte bara fira, utan också att växa personligen och professionellt. Vi introducerar en serie inspirerande ”påskägg”, varje ägg innehåller en länk till utvalda artiklar inom ledarskap, motståndskraft och personlig utveckling. Genom att utforska dessa ägg får du tillgång till värdefulla insikter och strategier som kan hjälpa dig att utvecklas.

PÅSKÄGG 1

Reflektion – en framgångsfaktor

I en värld där tiden är en bristvara och stressnivåerna ofta är höga, blir reflektion en ovärderlig praktik för personlig och professionell utveckling. Artikeln ”Reflektion – en hållbar framgångsfaktor för individ och organisation” erbjuder praktiska tips för att integrera reflektion i din dagliga rutin. Dessa strategier är utformade för att förbättra både individens och teamets prestationer och välbefinnande.

PÅSKÄGG 2

Bli en starkare och tryggare ledare genom kriser

Kriser testar ofta våra ledarskapsförmågor till bristningsgränsen. De erbjuder en unik chans att växa som ledare, men innebär också en risk att underminera vår ledarskapskapacitet. I artikeln Att bli en starkare och tryggare ledare genom kriserdelar Nanette med sig av sina erfarenheter och insikter. Du som läsaren får lära dig om de kritiska aspekterna av ledarskap i kristider och hur man kan navigera dessa utmaningar med trygghet.

PÅSKÄGG 3

Konsten att hantera bagateller

I artikeln ”The Problem with Saying ”It´s No Big Deal”, utforskar James R. Deter vikten av att hantera små problem innan de växer till större utmaningar. Artikeln, som finns tillgänglig på Harvard Business Review, belyser förmågan att skilja mellan vad som verkligen är en ”stor grej” och vad som kan avfärdas. Läsaren får insikter i vikten av att adressera och hantera problem i tid, en kompetens som är avgörande i både personligt och professionellt sammanhang.

BOKTIPS

Harvardprofessorn Amy C Edmondson myntade begreppet psykologisk trygghet – och i hennes bok ”The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth” skriver hon om hur orädda medarbetare och organisationer är mer framgångsrika och innovativa än andra. Boken finns tillgänglig på flera bokhandlar, online och i butik.

PÅSKÄGG 4

Skapa förtroende genom kriser

I tider av kris spelar HR-professionella en avgörande roll i att upprätthålla förtroendet inom en organisation. Kriser kan vara allt från ekonomiska svårigheter till globala pandemier, och det är HR:s ansvar att säkerställa att företagets mest värdefulla tillgång – dess människor genomlever krisen, känner sig stöttade och värderade. I artikeln ”Hur skapar man förtroende under kriser?” delar Tove med sig av fyra nyckelstrategier.

BONUSPÅSKÄGG

Motståndskraft, eller resiliens, är avgörande för en organisations förmåga att hantera förändringar och utmaningar effektivt. Föreläsningen ”Att bygga resilienta organisationer” erbjuder insikter och strategier för att stärka organisationers resiliens. Föreläsningen täcker viktiga områden såsom att kultivera en resilient kultur, utveckla anpassningsbara ledarskapsstilar, och att implementera praktiker som främjar psykologisk säkerhet och innovation bland medarbetare. Genom att investera i dessa områden kan organisationer inte bara överleva i svåra tider utan också trivas och växa.