När organisationer står inför förändringar och utmaningar sker det ofta i snabba hastigheter, på grund av exempelvis internationalisering eller digitalisering. Organisationer såväl som medarbetare kan därför stöta på hinder och hamna på villovägar, vilket kan göra det svårt att se vilken riktning som är mot målet. Detta är en anledning till att det är viktigt att du tar dig tid till reflektion – så du kan försäkra dig om du gör rätt saker trots eventuella sidospår eller hinder på vägen.

The Scientific American, en tidskrift för vetenskapliga artiklar, publicerade en artikel om ”Mental Downtime” och om varför våra hjärnor behöver pausa. Exempelvis hänvisade de till Mary Helen Immordino-Yang, forskare vid University of Southern California, som forskat om hur hjärnan påverkas av vakna vilor. Hon fastslog i sin studie att vid en vaken vila (exempelvis en promenad) gör hjärnan allt annat än att vila. Hjärnan konsoliderar minnen, vi lär oss förstå andras beteenden och hittar vårt syfte. När vi varvar ner ger vi hjärnan tid att processa information, händelser och nya kunskaper, vilket sker både medvetet och omedvetet. Du ska därmed inte se det som om att du är sysslolös vid vakna vilor, utan det är en viktig aktivitet.

Med Mary-Helens studie i åtanke, är det viktigt att stanna upp och reflektera över att du gör rätt saker och att du agerar i rätt riktning. Detta kan bli särskilt viktigt att göra vid exempelvis förändringar eller utmaningar. Det kan dock vara svårt att prioritera in reflektion i perioder där stressnivån känns hög. Här får du några enkla tips för reflektion som är och lätta att integrera i vardagen, för ett team såväl som för dig själv.

Enkla sätt att skapa utrymme till reflektion

1. Reflektera kring projekt. Det finns självklart mängder av olika sätt att utvärdera och reflektera kring ett projekt – ett enkelt sätt att börja reflektera kring projekt som har gått, är att diskutera projektet från tre utgångspunkter – Glad, Sad och Mad Detta är ett enkelt sätt att börja reflektera och ta del av varandras erfarenheter.

Om ni exempelvis planerat en kick-off utomlands för alla medarbetare diskutera projektet utefter

Glad – Vad gick bra? Vad tar vi med oss i nästa projekt?

Sad – Vad gick mindre bra som vi inte hade kontroll över? Skulle vi kunnat undvika det? I så fall, hur?

Mad – Vad gick mindre bra som vi faktiskt hade kontroll över? Vad hade vi kunnat göra annorlunda?

2. Incheckning och utcheckning vid möten. När du kallar till möte, se till att du själv och mötets deltagare gör en så kallad incheckning vid mötets början där ni exempelvis berättar om känslan för dagen och eventuella förväntningar på mötet. Vid slutet av mötet har ni då en utcheckning där var och en får summera vad de tar med sig från mötet och, beroende på vad du har haft för möte, berätta om något som var svårt eller bra.Detta brukar vara uppskattat av mötets deltagare eftersom man i början sätter en bra grund för mötet och får insikt i hur sina kollegor mår för dagen och i slutet kan ni stämma av så alla fått med sig det allra viktigaste och det som mötet syftade till att göra

3. Schemalagd tid för reflektion

Lägg in 10-15 minuter i kalendern, åtminstone en gång i veckan där du tar dig tid att reflektera över dina prioriteringar. Genom att schemalägga denna tid kan du i högre grad försäkra dig om att du agerar och jobbar mot målen du har satt upp för dig och din verksamhet. Det kan då även bli enklare att upptäcka sådant som inte gynnar dig, eller verksamheten just nu.

4. En minuts lugn

Om du känner att du har minimalt utrymme till reflektion och att du har mycket att göra – ta långa, djupa andetag under en minut.  Du kommer då märka att kroppen blir lugnare och att du får lättare att koncentrera dig. Passa på att se över dina prioriteringar och att du gör rätt sak i rätt ordning. Finns det något som brinner, finns det något som kanske kan göras vid ett annat tillfälle?

Har du några frågor om hållbara arbetssätt? Kontakta oss här!