Ny visselblåsarlag

Den 17 december 2021 trädde en ny lag i kraft, som adresserar skyddet för personer som rapporterar om missförhållanden inom organisationer. Denna lag, som går under namnet visselblåsarlagen, har sitt ursprung i ett EU-direktiv och ersätter den föregående visselblåsarskyddslagen som har varit gällande under ett antal år. För offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och…