Idag, 17 december 2021, får vi en ny lag; lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Eller, som den kommer att kallas, visselblåsarlagen. Lagen bygger på ett EU-direktiv och ersätter den nuvarande lagen om visselblåsarskydd som nu varit i kraft i några år.

Ny visselblåsarlag

Visselblåsarlagen innebär att alla arbetsgivare med mer än 50 anställda skall inrätta en visselblåsarfunktion.

Arbetsgivare med 300 anställda eller fler ska ha implementerat visselblåsarfunktionen senast 17/7 2022. Arbetsgivare med 50–294 anställda har till 17/12 2023 på sig att implementera visselblåsarfunktionen.

Vad handlar lagen om?
Lagen heter 2021:890 – ”Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” och tar sikte på misstankar om allvarliga missförhållanden som sker eller har skett inom ramen för arbetsgivarens verksamhet.

Lagen ger rätt att kunna slå larm om allvarliga missförhållanden, utan att drabbas av repressalier. I första hand ska den som rapporterar framföra sina påstående internt, till arbetsgivaren. Om personen anser att arbetsgivaren inte tar tag i de misstänkta missförhållandena, kan hen larma externt, till en myndighet eller genom att lämna uppgifterna för offentliggörande. Personen som visselblåser behöver inte vara anställd utan lagen omfattar också exempelvis person som slutat på företaget, söker arbete på företaget samt inhyrda konsulter

Vilka krav kommer att ställas på er som arbetsgivare?

Den nya lagen ställer högre krav på er som arbetsgivare i och med att en visselblåsarfunktion behöver implementeras. Funktionen ska fungera både skriftligen och muntligen för den som vill rapportera och vara väl känd i organisationen.

Vad är viktigt att göra nu som arbetsgivare?

Vänta inte med att implementera er visselblåsarfunktion – det kommer att finnas en hel del frågor som ni stöter på och som tar tid att hantera innan funktionen är på plats. Ni behöver exempelvis bestämma hur rapporteringen ska ske (digital, mejl, post osv), hur funktionen och ärendehanteringen ska organiseras så att visselblåsarfunktionen kan agera oberoende, om den ska organiseras internt eller om den ska läggas på extern aktör.

Ni arbetsgivare som redan har en visselblåsarfunktion bör arbeta vidare med den, och säkerställa att den nya visselblåsarlagen uppfylls. Visselblåsarpolicys behöver bland annat ses över.

Då lagen bygger på ett EU-direktiv innebär detta att även andra EU-länder kommer att implementera lagstiftning inom området. Om ni har en internationell organisation borde ni redan nu arbeta med en strategi för att snabbare kunna komma i gång med arbetet även utomlands – samt att ha spaning på hur andra länder implementerar lagen.

Vill du läsa mer om vad denna lag berör – kontakta oss, eller läs om lagen här.

Behöver ni hjälp med er visselblåsarfunktion och/eller hjälp att implementera en ny? Kontakta oss så hjälper vi er.

Vill du outsourca din HR-funktion, behöver kompletterande kompetens och/eller resurser till ditt befintliga HR-team eller behöver stöd i ett strategiskt projekt? Vi skräddarsyr alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.