Den 17 december 2021 trädde en ny lag i kraft, som adresserar skyddet för personer som rapporterar om missförhållanden inom organisationer. Denna lag, som går under namnet visselblåsarlagen, har sitt ursprung i ett EU-direktiv och ersätter den föregående visselblåsarskyddslagen som har varit gällande under ett antal år.

visselblasarlagen - sweden hr group

För offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda var det obligatoriskt att implementera en intern visselblåsarfunktion redan förra året (senast den 17 juli 2022). Från och med den 17 december 2023 kommer kravet också att omfatta privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Lagtexten, med nummer 2021:890 – "Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden", fokuserar på misstänkta allvarliga missförhållanden som inträffar eller har ägt rum inom arbetsgivarens verksamhet.

Lagen ger rätt att kunna slå larm om allvarliga missförhållanden, utan att drabbas av repressalier. I första hand ska den som rapporterar framföra sina påstående internt, till arbetsgivaren. Personen som visselblåser behöver inte vara anställd utan lagen omfattar också exempelvis person som slutat på företaget, söker arbete på företaget samt inhyrda konsulter

 

De nya kraven som ställs på arbetsgivare innefattar inrättandet av en fungerande visselblåsarfunktion som kan hantera både skriftliga och muntliga rapporter. Det är viktigt att funktionen är välkänd och tillgänglig inom organisationen.

Vad är viktigt att göra nu som arbetsgivare?

Arbetsgivare uppmanas att inte fördröja implementeringen av visselblåsarfunktionen, då det kan uppstå frågor som tar tid att hantera. Beslut behöver fattas angående rapporteringsmetod (digitalt, via mail, post osv.) – samt hur funktionen och hanteringen av ärenden ska organiseras för att säkerställa oberoende verksamhet. För de arbetsgivare som redan har en visselblåsarfunktion bör en översyn genomföras för att säkerställa att den nya visselblåsarlagen följs. Policyn för visselblåsning bör även uppdateras enligt behov.

 

Eftersom lagen har sitt ursprung i ett EU-direktiv kommer andra EU-länder att införa liknande lagstiftning. För organisationer med internationell närvaro är det klokt att utveckla en strategi för att snabbt kunna anpassa sig till liknande regelverk i andra länder. Samt att följa hur andra nationer implementerar sina egna versioner av lagen.

 

Om du vill ha mer information om lagens omfattning är du välkommen att kontakta oss – eller så kan du läsa mer om lagen här.

Behöver du hjälp att implementera en visselblåsarfunktion?

Vår heltäckande lösning för visselblåsarfunktion inkluderar system, experter och ärendehantering – allt samlat på ett ställe.

Vill du veta mer om visselblåsarlagen?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att diskutera mer om visselblåsarlagen. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

    Om Sweden HR group

    Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

    Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

    Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

    Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.