Visselblåsarfunktion

Vår heltäckande lösning för visselblåsarfunktion inkluderar system, experter och ärendehantering – allt samlat på ett ställe.

Varför är visselblåsning aktuellt just nu?

Visselblåsarlagen, officiellt känd som ”Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden”, är en viktig reglering som implementerats som svar på EU:s visselblåsardirektiv. Direktivet, som antogs inom EU år 2019, har som huvudsyfte att främja efterlevnad av EU:s regelverk och att ge högsta möjliga skyddsnivå för dem som rapporterar om överträdelser av dessa regler. I Sverige trädde visselblåsarlagen i kraft den 17 december 2021 och omfattar alla typer av verksamheter, oavsett associationsform. Även myndigheter omfattas av lagen.

 

Från och med den 17 december 2023 måste alla bolag över 50 anställda ha en etablerad visselblåsarfunktion.

Varför är visselblåsning aktuellt just nu?

Visselblåsarlagen, officiellt känd som ”Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden”, är en viktig reglering som implementerats som svar på EU:s visselblåsardirektiv. Direktivet, som antogs inom EU år 2019, har som huvudsyfte att främja efterlevnad av EU:s regelverk och att ge högsta möjliga skyddsnivå för dem som rapporterar om överträdelser av dessa regler. I Sverige trädde visselblåsarlagen i kraft den 17 december 2021 och omfattar alla typer av verksamheter, oavsett associationsform. Även myndigheter omfattas av lagen.

 

Från och med den 17 december 2023 måste alla bolag över 50 anställda ha en etablerad visselblåsarfunktion.

Hur vi kan hjälpa er

Med vår helhetslösning får ni en visselblåsarfunktion som uppfyller regelkraven. Vi hanterar allt från systemhantering till ärendehantering.

 • Visselblåsarpolicy
 • Rutin för visselblåsning
 • Informationstext till medarbetare och andra intressenter om organisationens visselblåsarfunktion
 • Information till de registrerade om hantering av personuppgifter i samband med visselblåsarfunktionen för att efterleva GDPR
 • Implementation av visselblåsarfunktionen
 • Ärendehantering av visselblåsning

Hur vi kan hjälpa er

Med vår helhetslösning får ni en visselblåsarfunktion som uppfyller regelkraven. Vi hanterar allt från systemhantering till ärendehantering.

 • Visselblåsarpolicy
 • Rutin för visselblåsning
 • Informationstext till medarbetare och andra intressenter om organisationens visselblåsarfunktion
 • Information till de registrerade om hantering av personuppgifter i samband med visselblåsarfunktionen för att efterleva GDPR
 • Implementation av visselblåsarfunktionen
 • Ärendehantering av visselblåsning

Vanliga frågor

Lagen heter 2021:890 – ”Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” och tar sikte på misstankar om allvarliga missförhållanden som sker eller har skett inom ramen för arbetsgivarens verksamhet.

Lagen ger rätt att kunna slå larm om allvarliga missförhållanden, utan att drabbas av repressalier. I första hand ska den som rapporterar framföra sina påstående internt, till arbetsgivaren.

Den nya visselblåsarlagen (från år 2021) gäller både för den privata och den offentliga sektorn. Dess betydelse är dock särskilt framträdande inom den privata sektorn, där det oftast kan vara otillåtet att uttrycka kritik mot arbetsgivaren offentligt.

 

Personen som agerar som visselblåsare behöver inte vara för närvarande anställd; lagen omfattar även individer som tidigare varit anställda, de som söker arbete på det aktuella företaget, och till och med inhyrda konsulter.

Denna lag ger möjlighet för olika grupper att agera som visselblåsare, till exempel arbetstagare, arbetssökande, praktikanter, personer som utför arbete under arbete under verksamhetens kontroll och ledning med flera. Den information som rapporteras bör vara sådan som har samlats i samband med arbete. Exempel på potentiella oegentligheter som kan rapporteras inkluderar korruption, jäv, allvarligt trakasseri och överträdelser av lagar och regler. Till och med överträdelser av flera bestämmelser med grund i EU-rätt omfattas.

Vanliga frågor

Vad handlar lagen om?

Lagen heter 2021:890 – ”Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” och tar sikte på misstankar om allvarliga missförhållanden som sker eller har skett inom ramen för arbetsgivarens verksamhet.

Lagen ger rätt att kunna slå larm om allvarliga missförhållanden, utan att drabbas av repressalier. I första hand ska den som rapporterar framföra sina påstående internt, till arbetsgivaren.

Vilka omfattas av lagen?

Den nya visselblåsarlagen (från år 2021) gäller både för den privata och den offentliga sektorn. Dess betydelse är dock särskilt framträdande inom den privata sektorn, där det oftast kan vara otillåtet att uttrycka kritik mot arbetsgivaren offentligt.

 

Personen som agerar som visselblåsare behöver inte vara för närvarande anställd; lagen omfattar även individer som tidigare varit anställda, de som söker arbete på det aktuella företaget, och till och med inhyrda konsulter.

Vem kan visselblåsa och om vad?

Denna lag ger möjlighet för olika grupper att agera som visselblåsare, till exempel arbetstagare, arbetssökande, praktikanter, personer som utför arbete under arbete under verksamhetens kontroll och ledning med flera. Den information som rapporteras bör vara sådan som har samlats i samband med arbete. Exempel på potentiella oegentligheter som kan rapporteras inkluderar korruption, jäv, allvarligt trakasseri och överträdelser av lagar och regler. Till och med överträdelser av flera bestämmelser med grund i EU-rätt omfattas.

Vill du veta mer om visselblåsarlagen?

Varmt välkommen att kontakta oss på Sweden HR group för att diskutera mer om visselblåsarlagen. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.