Sweden HR group startade för en tid sedan en podcast där vi tillsammans med Arbetsrättsadvokaten Göran Smedberg diskuterar olika aktuella ämnen utifrån ett organisationsutvecklande perspektiv med HR och arbetsrätt i fokus.

I vårt senaste avsnitt djupdök vi i en av de ändringar i nya LAS som kommer att ha mycket stor inverkan på arbetsmarknaden För att riktigt förstå innebörden av det nya förslaget och vilka konsekvenser som det kommer att kunna få bjöd vi även in Patrik Eidefelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen (del i Almega). Vi rekommenderar varmt att lyssna på avsnittet som är både informativt och underhållande, men vi har också sammanfattat de viktigaste punkterna av nya LAS – med fokus på att inhyrd bemanningspersonal ska erbjudas tillsvidareanställning.

Vad säger det nya lagförslaget?

 • En bemanningskonsult som varit uthyrd till ett och samma kundföretag på en och samma driftsenhet i mer än 24 månader under en period på 36 månader ska erbjudas en tillsvidareanställning hos kunden.
 • Erbjudandet om anställning får inte vara otillbörligt och bör vara inom det kompetensområde vilket konsulten har utfört arbete.
 • Anställningen på bemanningsföretaget upphör per automatik när konsulten tackat ja till erbjudande från kundföretaget.
 • Konsulten är fri att tacka nej till erbjudandet om anställning och kan då fortsätta sitt uppdrag som konsult hos kundföretaget.
 • Kundföretaget kan i stället för att erbjuda anställning välja att betala konsulten två månadslöner, vilka baseras på den lön konsulten har på konsultbolaget/bemanningsföretaget.

Vad riskerar det nya förslaget att få för konsekvenser?

 • En konsult som tackar ja till anställning hos kundföretaget riskerar att få ett sämre anställningsskydd i och med kortare anställningstid.
 • En konsult som tackar ja till anställning har ingen uppsägningstid gentemot sitt /bemanningsföretag.
 • Ansvaret ligger hos kundföretagen. Den administrativa bördan ökar, bland annat eftersom de kommer behöva föra register över alla inhyrda konsulter.
 • Konsultuppdragen riskerar att bli kortare.

Behöver du arbetsrättsligt stöd?

Behöver du hjälp att förstå hur nya LAS kommer påverka din verksamhet? Eller kompletterande kompetens och/eller resurser till ditt befintliga HR-team? Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter behov.

  Om Sweden HR group

  Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

  Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

  Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

  Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar. Som kund hos oss får du en stärkt organisation.