Råd och stöd i arbetsrättsliga frågor

Att följa svensk arbetsrätt är inte alltid enkelt. Det kräver expertis och en djup kunskap om ett komplext regelverk. Det är här vi på Sweden HR group kommer in i bilden. Vår specialistkompetens inom arbetsrätt ger dig trygghet och möjlighet att navigera genom arbetsrättsliga utmaningar med framgång. Vi förstår komplexiteten i lagstiftningen och de unika utmaningar som svenska arbetsgivare ställs inför.

Arbetsrättsligt stöd

Att följa svensk arbetsrätt är inte alltid enkelt. Det kräver expertis och en djup kunskap om ett komplext regelverk. Det är här vi på Sweden HR group kommer in i bilden. Vår specialistkompetens inom arbetsrätt ger dig trygghet och möjlighet att navigera genom arbetsrättsliga utmaningar med framgång. Vi förstår komplexiteten i lagstiftningen och de unika utmaningar som svenska arbetsgivare ställs inför.

Experter på HR/People & Culture

När du väljer Sweden HR group som din rekryteringspartner kan du räkna med rätt kompetens för rätt position. Vi är specialister inom HR och förstår precis vilka färdigheter och erfarenheter som krävs i olika branscher och vid olika företagsstadier. Vårt arbetssätt för HR-rekrytering minskar risken för felrekryteringar och ökar chansen att du inte bara hittar rätt kompetens, utan också en person som kan utveckla och samarbeta långsiktigt med. Vi lägger stor vikt vid att ge både dig och kandidaterna en bra upplevelse och personligt bemötande genom hela processen.

Våra arbetsrättstjänster inkluderar:

 • Rådgivning och konsultation: Våra erfarna HR-konsulter har expertis inom arbetsrätt och ger råd och konsultation för att hjälpa dig att förstå arbetsrättsliga regler och implementera bästa praxis i din organisation. Vi stöttar dig genom allt från arbetsavtal till uppsägningar.
 • Anställningsavtal: Vi utformar och granskar anställningsavtal för att säkerställa att de uppfyller lagliga krav och att ditt företags intressen skyddas.
 • Uppsägningar och omstruktureringar: Vid behov av uppsägningar eller omstruktureringar stöttar vi dig genom hela processen, inklusive att säkerställa att allt genomförs enligt gällande lagstiftning och kollektivavtal.
 • Fackliga förhandlingar: Vid omstruktureringar eller uppsägningar kan fackliga förhandlingar vara nödvändigt. Våra HR-konsulter hjälper till att hantera ditt företags fackliga förhandlingar på ett professionellt sätt och nå en överenskommelse som gynnar både er som arbetsgivaren och de anställda.
 • Utbildning: Vi erbjuder utbildning för ditt HR-team och ledningsgrupp för att öka medvetenheten om arbetsrättsliga regler och skapa en sund arbetsmiljö.

Våra arbetsrättstjänster inkluderar:

 • Rådgivning och konsultation: Våra erfarna HR-konsulter har expertis inom arbetsrätt och ger råd och konsultation för att hjälpa dig att förstå arbetsrättsliga regler och implementera bästa praxis i din organisation. Vi stöttar dig genom allt från arbetsavtal till uppsägningar.
 • Anställningsavtal: Vi utformar och granskar anställningsavtal för att säkerställa att de uppfyller lagliga krav och att ditt företags intressen skyddas.
 • Uppsägningar och omstruktureringar: Vid behov av uppsägningar eller omstruktureringar stöttar vi dig genom hela processen, inklusive att säkerställa att allt genomförs enligt gällande lagstiftning och kollektivavtal.
 • Fackliga förhandlingar: Vid omstruktureringar eller uppsägningar kan fackliga förhandlingar vara nödvändigt. Våra HR-konsulter hjälper till att hantera ditt företags fackliga förhandlingar på ett professionellt sätt och nå en överenskommelse som gynnar både er som arbetsgivaren och de anställda.
 • Utbildning: Vi erbjuder utbildning för ditt HR-team och ledningsgrupp för att öka medvetenheten om arbetsrättsliga regler och skapa en sund arbetsmiljö.

HR compliance

Allt fler kunder söker stöd inom regelefterlevnad och HR Compliance för att säkerställa att de som arbetsgivare följer de regler som åläggs dem för att undvika skadestånd och straffrättsligt ansvar.

Vi erbjuder våra kunder omfattande stöd för att uppnå fullständig compliance, bland annat genom:

 • HR audit: Vi genomför noggranna HR-auditeringar för att granska och utvärdera befintliga HR-avtal, policys och processer med syfte att identifiera eventuella områden som kräver förbättringar eller anpassning.
 • Rådgivning och expertis: Våra kompetenta HR-konsulter stödjer dig genom rådgivning för att ni som företag ska upprätthålla fullständig överensstämmelse med tillämpliga lagar, avtal och kollektivavtal.
 • Dokumenthanteringssupport: Vi stöttar er vid utformning och uppdatering av väsentliga dokument för att säkerställa att de följer gällande lagstiftning.

HR compliance

Allt fler kunder söker stöd inom regelefterlevnad och HR Compliance för att säkerställa att de som arbetsgivare följer de regler som åläggs dem för att undvika skadestånd och straffrättsligt ansvar. Att vara compliant innebär också att ditt företag agerar som en pålitlig arbetsgivare, vilket utgör en grundläggande förutsättning för att vara attraktiv som arbetsgivare.

Vi erbjuder våra kunder omfattande stöd för att uppnå fullständig compliance, bland annat genom:

 • HR audit: Vi genomför noggranna HR-auditeringar för att granska och utvärdera befintliga HR-avtal, policys och processer med syfte att identifiera eventuella områden som kräver förbättringar eller anpassning.
 • Rådgivning och expertis: Våra kompetenta HR-konsulter stödjer dig genom rådgivning för att ni som företag ska upprätthålla fullständig överensstämmelse med tillämpliga lagar, avtal och kollektivavtal.
 • Dokumenthanteringssupport: Vi stöttar er vid utformning och uppdatering av väsentliga dokument för att säkerställa att de följer gällande lagstiftning.

"Professionella, kunniga, utmanande, lätta att arbeta med, roliga att arbeta med”

Behöver du arbetsrättsligt stöd?

Vi är här för att bistå dig med vår kompetens och erfarenhet inom arbetsrätt. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan skräddarsy vårt stöd efter ditt företags specifika behov. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.