NPF på arbetsplatsen – en kompetensfråga

Att diagnosticering av neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd ökar har inte undgått någon. Debatten och diskussionen om skolans anpassning samt kanske framför allt brist på anpassning är ständigt aktuell. Men hur är det på våra arbetsplatser och hur kan arbetsgivare tänka kring denna fråga? I takt med att allt fler personer med…