3 områden som bygger en lärande organisation!

Vi behöver nån som kan det här (och helst igår)! Kompetensbristen är högt på agendan just nu och rekryteringsföretagen jobbar för högtryck. Den senaste tiden har diskussion återigen väckts kring vad som hänt med företag och organisationers förmåga att angripa kompetensbristen inte bara genom nyrekrytering utan genom up-skill och re-skill – att systematiskt och proaktivt…