Vi behöver nån som kan det här (och helst igår)! Kompetensbristen är högt på agendan just nu och rekryteringsföretagen jobbar för högtryck.

Den senaste tiden har diskussion återigen väckts kring vad som hänt med företag och organisationers förmåga att angripa kompetensbristen inte bara genom nyrekrytering utan genom up-skill och re-skill – att systematiskt och proaktivt utveckla och uppdatera kompetensen hos befintliga medarbetare. Att räkna hem investeringar i up-skill och re-skill bör inte vara svårt, särskilt om man ställer dem mot vad det kostar att rekrytera. Detta förutsätter förstås pricksäkerhet i de investeringar i pengar och/eller tid som görs vilket i sin tur kräver att vi vet vart vi ska och kan översätta det till kompetensbehov.

Att säkra rätt kompetens imorgon kräver en strategi och målinriktat bygge av organisatorisk förmåga. Hög tid att börja alltså.

Hur ser då detta byggande ut? Olika för olika typer av organisationer såklart, men tre områden att börja arbeta med för att ta ett kliv framåt är:

1. Etablera en lärande-kultur
Att etablera en kultur av kontinuerligt lärande eller growth culture. Organisationer i framkant inom det här området skapar ett klimat där man testar nytt, experimenterar och lär av både lyckade och mindre lyckade initiativ. En viktig förutsättning för detta är en kultur av tillit som skapas genom en trygg miljö där vi vågar blotta oss men också är genuint intresserade av varandras bidrag och kunnande. För att få till detta behöver fokus vara lika mycket på att premiera ett lärfrämjande beteende som på kunskapen i sig.

2. Gräv där du står – vidga synen på formerna för lärande
Trots att vi länge nu talat om Blended learning och lärt oss formeln 70-20-10 så begränsar förvånansvärt många organisationer fortfarande sin syn på lärande till att handla om att gå på kurs. Och genast uppstår uppenbara hinder i form av tid och pengar och frågetecken kring om aktuell kurs eller utbildning verkligen kommer ge värde. En organisation som har lärandet som fokus lyckas integrera kunskapsutveckling i den dagliga verksamheten och använder de många tillfällen och resurser för lärande som redan finns.

Några exempel på lärande som en del av kärnverksamheten (inte utöver den):

Att skugga en kollega som man kan lära sig av
Skapa nätverk i form av lärandegrupper
Införa projektbemanning där utveckling är en viktig princip för team-sammansättning
Skapa kontinuerliga forum för lärande och erfarenhetsdelning över lunch eller fika.

3. Digitalisera mera – självgenererat lärande
I vår tid där nästan alla människor producerar eget ”innehåll”, delar med sig av spaningar och ger sig in i diskussioner på sociala medier är beteendet att interagera dela och kommunicera digitalt redan etablerat. Lärande är minst lika mycket att ge och dela med sig som att få och de organisationer som etablerar interna digitala plattformar för lärande där medarbetarna är aktiva och själva initierar både att skaffa sig och dela med sig av kunskap och erfarenheter har ett försprång. Att man dessutom över tid på detta sätt bygger en digital kunskapsbank gör inte saken sämre. Idag finns dessutom ett enormt online-utbud av kostnadsfri utbildning ett klick bort. För att optimera användandet och skapa en tydlig koppling till verksamhetens kompetensbehov kan det dock vara en god idé att lägga tid och resurs på att kvalitetssäkra och paketera ett urval som en hjälp för medarbetarna.

Vi kommer väl ihåg det där väl använda citatet.”What if we train them and they leave? Well, what If we don´t and they stay…”. Mitt råd…våga och sätt igång!

Behöver ni hjälp med att öka lärandet i vardagen i er organisation?

Vi är experter på HR & organisationsutveckling och anpassar en lösning med kompetensoptimering efter ert specifika behov. Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.