Något som starkt visades under presidentinstallationen i USA, är vikten av symbolvärde och vikten av att våga gå först. Vår HR-konsult Karolina Lilja berättar mer om symbolvärde och ledarskap och hur det bidrar till positiva förebilder som påverkar samhället till det bättre. Hon berättar givetvis också om vilka lärdomar du i ditt arbete som företagsledare kan ta med dig från detta.

Foto: Alex Wong, Getty Images

De senaste veckornas dramatik i USA och turerna kring presidentbytet sätter spotlighten på några av de allra viktigaste egenskaperna och beteendena hos ledare; att inse vikten av sitt eget symbolvärde och våga gå först.

Rutinerna kring presidentbytet i USA är både symbolladdade och traditionstyngda likt ett skådespel. Traditionerna signalerar stabilitet och förutsägbarhet. Det är också ett tillfälle för den tillträdande presidenten att göra sitt avtryck, att skicka viktiga signaler. Att inte bara prata om vad han vill och ska göra utan också, med symboler och handling, visa var han står.

När USA nu får sin första kvinnliga vicepresident (äntligen!) i Kamala Harris, så är det inte bara positivt ur ett jämställdhets- och mångfaldhets-perspektiv utan också ett stort och tydligt symbolvärde framåt.  En markering med ett starkt signalvärde. Citatet som sägs komma från Kamala Harris mamma: “You may be the first to do many things, but make sure you’re not the last” sätter fingret på en av ledarskapets viktigaste beståndsdelar. Att visa vägen, visa att det går.

Vi vet från forskning att techbolag med en kvinnlig VD har större andel kvinnliga tekniker anställda, bolag med kulturell mångfald i ledningen har större andel heterogena grupper i verksamheten och bolag med jämställda ledningsgrupper har bättre balans mellan könen i hela verksamheten.

Fenomenet handlar om att människan behöver förebilder för att tro på sin egen förmåga fullt ut. Unga kvinnor behöver såklart uppmuntras att söka tekniska utbildningar och samhället behöver diskutera frågan om jämställdhet och jämlikhet. Men vi behöver också se det ske i verkligheten för att kunna tro att det går och därmed också agera som om att det gick.

Det kan faktiskt räcka med att en enda människa bevisar möjligheterna. 1954 var ”alla” överens om att det var fysiskt omöjligt att springa en engelsk mil på under fyra minuter. Ända till Roger Bannister faktiskt gjorde det. Då kunde plötsligt fler leverera på samma nivå. 1968 hoppade Bob Beamon en halvmeter längre i längdhopp än vad som ansågs mänskligt möjligt. När dammet lagt sig kunde fler nå samma resultat. När barriärerna för vad man trodde var möjligt att uppnå väl var brutna så följde en strid ström av människor efter. Plötsligt kunde flera göra det som alldeles nyss ansetts vara en fysisk omöjlighet.

Så när Kamala Harris kliver upp på podiet och svärs in som USA:s första kvinnliga vicepresident är det inte bara ett historiskt steg. Hon är också en Bob, en Roger och verkligheten för de kommande generationernas flickor och kvinnor som tar plats i framtiden. Generationer som nu vet att det är möjligt att nå toppen och det är världsledare som visar vägen.

Det var givetvis ingen slump att poeten som uppträdde på Bidens installation var en färgad, ung kvinna. Inte heller att hon skrivit en dikt om hopp, om historia och om demokratins skörhet. Eller att hon uppenbarligen förstått vikten av symboler och föregångare: ”för medan vi blickar framåt, betraktar historien oss” (Amanda Gorman, The hill we climb).

Vad kan vi ta med oss från detta?

Att ha ledare som vågar gå först och visa med handling både VAD och inte minst HUR förändring ska ske är avgörande i alla verksamheter, vare sig det handlar om ett företag, en organisation eller att leda ett helt land.

Att vara ledare och chef handlar om just det: gå först, att visa vägen och att våga. Och att vara medveten om vilka signaler man skickar ut, både som individ och som bolag. ”Walk the talk”. Precis som Joe Biden gjorde vid sin presidentinstallation, gäller det att strategiskt och medvetet kontrollera vilka signaler ert bolag ger ut i form av extern kommunikation såväl som i intern kommunikation – där ledarna ska visa vägen.

Att som ledare också släppa fram andra röster än sin egen och att bejaka olikheter är ett framgångsrecept oavsett kontext. Vi vet från forskning att de bolag som har mångfald och är jämställda också är mer lönsamma över tid – och som ledare har man ett stort ansvar att skapa en miljö där olikheter tas till vara på och där bolaget och dess anställda förhoppningsvis blir vara en förebild för andra.

I ett företag blir det även en av de viktigaste delarna i ett genomarbetat kultur och Employer Branding-arbete – att kunna visa sina nuvarande och framtida anställda på möjligheterna och dessutom sätta ord på det. ”walk the talk”, men också ”talk the walk”

Om Sweden HR Group

Vi hjälper er att utveckla era ledare och ert bolag. Vi har lång erfarenhet av båda strategiska och operativa insatser med syfte att bland annat stärka ledarskap och skapa en vald kultur.

Vi är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande. Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Läs mer här om hur vi jobbar och läs mer här om hur vi arbetat med Svenskt Tenn

Kontakta oss här eller på 08- 400 261 88 så bokar vi upp ett möte för att lyssna in era behov.