Organizational development projects

Strategisk ledarförsörjning

null

Tillsammans med HR-teamen i koncernens alla bolag skapade vi en strukturerad process för att identifiera medarbetare med ledarpotential.

Processen svarar på när man gör vad, hur ledarbedömning går till och hur cheferna ska agera. De konkreta verktygen gör det enklare att bedöma potential, prestation och kapacitet hos enskilda medarbetare. Detta skapar en tydlig organisatorisk överblick, minskar risken för subjektiva bedömningar och stärker gemensamma värderingar.

Ett långsiktigt arbete

Det kan vara svårt att hitta rätt medarbetare för rätt arbetsuppgifter. Ännu svårare kan det upplevas att identifiera vilka som är redo att ta ett kliv upp idag, eller om några år.

Vårt samarbete med LRF visar på vikten av att internt säkra återväxten av framtida ledare och att inte förlora tid och pengar i rekryteringsprocesser när kompetensen och förmågan redan finns. Detta är ett bra exempel på att långsiktigt arbeta med strategisk talangförsörjning.

LRF är en stor organisation inom den gröna näringen, en koncern med moderbolag och många dotterbolag inom skiftande verksamhetsgrenar. Med en komplex organisationsform är behovet av strukturerade Talent Management-processer påtagligt. Vi tog fram modell och verktyg för koncernens strategiska ledarförsörjning.

 

”Vi behövde säkra vår Talent Management-process för att bli en ännu attraktivare arbetsgivare.”

Annica Bjurfors, HR-direktör LRF

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR Group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.