Outsourcad HR-funktion

null

Visit Swedens statliga uppdrag är att marknadsföra Sverige som turistdestination. Året runt skapar man därför uppmärksamhet för Sverige som resmål. Visit Sweden marknadsför, samarbetar med regioner, researrangörer och destinationer och inspirerar internationella medier; press och influencers. Dels arbetar man för att stärka varumärket Sverige som resmål och dels förser Visit Sweden den svenska besöksnäringen med kunskap om de resenärer och målgruppen som har störst potential att besöka Sverige. Visit Sweden finns representerade i ett antal länder som man identifierat som särskilt viktiga för turismen.

 

Uppdrag

I samband med en organisatorisk förändring inom HR funktionen valde Visit Sweden att outsourca sin HR funktion istället för att rekrytera in en permanent HR chef.

 

Lösning & Resultat

Uppdraget genomförs några fasta dagar per vecka av ett internt HR team på Sweden HR group – som leds av en intern projektledare som säkrar rätt kompetens till respektive uppgift. Visit Sweden har tillgång till hela Sweden HR groups humankapital och får funktionen av en hel HR-avdelning.

Fokus har legat både på strategiska organisationsutvecklande projekt, där vi både lett och utfört:

– Omstrukturering och kompetensutveckling dvs. reskill och uppskill

  • Ledarutveckling och chefsutbildning
  • Målstyrning/performance management

– Om mer operativa HR-frågor, där vi skapat

• Ny process för anställningsförfarandet och onboarding

• Stöd i målstyrnings- och lönerevisionsprocess

• Befattningsvärdering och lönekartläggning

• Vidareutveckling av policys och rutiner inom HR-området

• Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

 

“Vi valde Sweden HR group eftersom vi på så sätt fick både en bred och samtidigt djup HR-kompetens. Lösningen är också personoberoende, Sweden HR group skickar in de resurser bolaget behöver när vi behöver dem. Flera personer i en, kan man säga!”

Hanna Stenholm Vice VD, Visit Sweden

Vad tycker Hanna Stenholm Vice VD, Visit Sweden, om vårt samarbete?

Är ni nöjda med leveransen på ett övergripande plan?
Vi valde Sweden HR group eftersom vi på så sätt fick både en bred och samtidigt djup HR-kompetens. Lösningen är också personoberoende, Sweden HR group skickar in de resurser bolaget behöver när vi behöver dem. Flera personer i en, kan man säga!

Vad är ni mest nöjda med?
Det unika är just upplägget med ett HR-team istället för en enskild konsult. Vi är mycket nöjda med leveransen – bredd, djup, och tillgänglighet.

Vilken är skillnaden nu jämfört med innan samarbetet?
Vi har fått stöd i flera processer samtidigt – vi har kunnat bygga policys och processer samtidigt som det dagliga HR-arbetet löper på och ger organisationen stöd.

Vilka resultat har vi skapat / bidragit med hos er?
Kvalitetssäkrade processer och ökad kompetens.

Om ni skulle rekommendera oss– vad skulle ni säga då?
Ett fint sätt att få en kombination av flera personer i en, och därmed få en helhetslösning.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.