Organizational development project

Strategisk HR med fokus på målsättning

null

ARWIDSRO är ett växande fastighetsbolag med fokus på defensiv dagligvaruankrad handel, service, samhällsfastigheter samt bostäder. Arwidsro är ett starkt affärsdrivet fastighetsbolag som inom de närmsta åren siktar på ett fastighetsvärde om 6 miljarder kronor. Arwidsro är en värderingsstyrd organisation vars ambition är att utveckla fastigheter som skapar en helhet. De miljöer man bygger ska ha långsiktig kvalité och får människor att må bra.

Arwidsros hållbarhetsarbete ska genomsyra hela organisationen, deras arbetssätt och dagliga beslut. Genom att certifiera, använda system, metoder och verktyg – ska hållbarhetsarbetet leda till konkreta handlingar.

 

Behov

Arwidsro önskade få på plats en tydlig och strategisk målstyrningsprocess kopplat till affären, verksamheten och bolagets värderingar och hållbarhetsprofil. Kopplat till målstyrningsprocessen – ville de även få stöd i att definiera och etablera en konsekvent lönesättningsprocess där alla anställda har tydliga, transparenta och uppföljningsbara mål som driver mot och gynnar den övergripande strategin och affären.

 

Lösning & Resultat

Sweden HR group projektledde ledningen i att definiera och förankra en målsättningsprocess där företagsmålen bröts neråt i organisationen med syftet att gynna den övergripande affären.

Definierade och transparenta mål (VAD) för alla avdelningar och anställda.
Definierade och förankrade önskvärda typ-beteenden (HUR) för alla anställda.
Definierad och förankrad måluppföljningsprocess samt verktyg för att utvärdera och kalibrera prestation och utveckling.
En etablerad och förankrad Lönepolicy.

 

Metod och genomförande

Projektet genomfördes med fokus på flexibilitet och nära samarbete med ledning.

 

”Sluta leta efter dyra managementkonsulter som inte ger konkreta resultat – här hos Sweden HR group har ni strategiska doers som både levererar strategi och konkreta verktyg.”

Maria Björkling, Affärsutvecklare, HR & hållbarhetsansvarig, Arwidsro

Vad tycker Maria Björkling, Affärsutvecklare, HR & hållbarhetsansvarig, Arwidsro, om vårt samarbete?

Är ni nöjda med leveransen på ett övergripande plan?
Ja, vi är absolut nöjda med leveransen.

Vad är ni mest nöjda med?
Mest nöjd med lyhördhet hos konsult, förmågan att lyssna in oss som unik kund/unikt bolag och inte bara leverera en standardlösning.

Vilken är skillnaden nu jämfört med innan samarbetet?
Som natt och dag! Vi började med ett vitt papper och har nu en målstyrningsprocess och ett medarbetarerbjudande utöver det vanliga.

Vilka resultat har vi skapat / bidragit med hos er?
Ni har bidragit till att vi är en arbetsgivare med medarbetarerbjudande i framkant, på alla plan!

Om ni skulle rekommendera – vad skulle ni säga?
Sluta leta efter dyra managementkonsulter som inte ger konkreta resultat – här har ni strategiska doers som både levererar strategi och konkreta verktyg.

Är du i behov av HR-relaterat stöd?

Vi som jobbar på Sweden HR group har lång erfarenhet av både operativa och strategiska HR-insatser. Lämna gärna dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi till dig inom 24 timmar.